Oznámení o změně DIČ od 1. 1. 2021 z důvodů registrace skupiny pro účel daně z přidané hodnoty

1. 1. 2021

OZNÁMENÍ PARTNERŮM

Dle ust. § 129 odst. 1 a § 130 zákona č. 28/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, jsou nemocnice Plzeňského kraje s účinností od 1. ledna 2021 registrovány jako skupina pro účely daně z přidané hodnoty a mění tedy DIČ pro účely fakturace. 

Nové daňové identifikační číslo nemocnic pro tento účel je CZ699005333.

Podle ustanovení § 95a odst. 2 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsme skupina ve smyslu § 5a Zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna roku 2021, která se skládá z těchto členů:

Klatovská nemocnice, a.s.

Domažlická nemocnice, a.s.

Stodská nemocnice, a.s.

Rokycanská nemocnice, a.s.

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Dovolujeme si požádat o používání již jen shora uvedené DIČ v obchodní a i jiné korespondenci vč. fakturace právě od 1. ledna 2021 u všech členů skupiny. Původně používaná DIČ již budou neplatná.

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.