Pobyt v nemocnici

K tomu, aby byla léčba efektivní a na pobyt v nemocnici převážily pozitivní vzpomínky, je vhodné seznámit se s chodem oddělení. Níže jsou základní informace. 

Návštěvy na lůžkových odděleních

Osobní předměty a ošacení

K uložení šatstva v naší nemocnici slouží centrální šatna nebo skříně na pokojích, na osobní předměty stolek vedle lůžka.   Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční úschova. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí.  

Léky

Při pobytu v nemocnici předepisuje všechny léky ošetřující lékař. A to i v případě, že se jedná o léky k léčbě specifických onemocnění, které nesouvisí s hospitalizací. O  veškerých užívaných lécích je třeba při příchodu do nemocnice informovat ošetřujícího lékaře či sestru. Lékař je zařadí mezi léky, které budou podávány během nemocniční léčby. Je v zájmu zdraví pacienta, aby nepoužíval během pobytu v nemocnici léky, o nichž neví ošetřující lékař. V tomto případě hrozí nebezpečí nežádoucích účinků.

Kouření

Ve všech zdravotnických zařízení v ČR a stejně i v Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. platí ze zákona zákaz kouření. Vztahuje se nejen na zdravotnické provozy, ale na veškeré vnitřní prostory i venkovní areál nemocnice. Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v areálu nemocnice pohybují. Osoby porušující zákaz může kdokoli vyzvat k respektování zákonného omezení. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do výše 5000 Kč. Nikde v areálu nemocnice se rovněž nesmí prodávat tabákové výrobky a elektronické cigarety.

Kouření je příčinou různých typů onemocnění a zpomaluje i léčbu zdravotních potíží, které s kouřením přímo nesouvisí. Doporučujeme proto kouření eliminovat i mimo nemocniční zařízení.

Strava

Stravu připravuje v každém zařízení tým zkušených kuchařů ve spolupráci s odborníky na skladbu jídelníčku a s ohledem na požadavky ošetřujícího lékaře. Strava a případná dieta je důležitým faktorem v rychlosti a efektivitě léčby. V případě dotazů ke složení stravy vzneste požadavek na ošetřující personál, popř. na nutričního terapeuta.

  • Je v zájmu každého pacienta, aby porušováním dietních předpisů nerušil průběh léčení. Vše, co návštěvy přinesou nemocnému by mělo odpovídat léčebné dietě, proto je vhodné se předem domluvit s lékařem či sestrou. "Tajné“ krmení pacientů je příkladem špatné spolupráce mezi rodinou a nemocnicí. U těžce nemocného doporučujeme informovat se o způsobu podávání stravy.

  • Na každé stanici je lednice pro pacienty. Přesto ale nedonášejte pochutiny, které se rychle kazí.

  • Noste pouze pochutiny v takovém množství, které je pacient schopen zkonzumovat.

  • V nemocnici platí přísný zákaz donášení a konzumace alkoholických nápojů (včetně piva), cigaret, jiných tabákových výrobků a omamných látek.

  • V přízemí nemocnice je možno zakoupit si v automatu balené pochutiny např. oplatky, malé džusy.

  • V přízemí nemocnice je rovněž automat na prodej teplých nápojů - kávy, čaje, kapučína, horké čokolády apod. (nonstop).

Dokupování  nápojů v automatech stejně jako konzumaci potravin přinášených návštěvami konzultujte se zdravotní sestrou nebo ošetřujícím lékařem, aby nebyl znehodnocen postup léčby. 

pobyt v

Režim pobytu a léčby

Režim pobytu se řídí vnitřním řádem nemocnice, s nímž se pacient seznamuje v den příjmu. Režim léčby určuje ošetřující lékař. Pacientovi ho sděluje pokud možno v dostatečném předstihu s ohledem na vývoj léčby a etický kodex.

Mobily

Na všech oddělení je možné používat mobilní telefon. Pacienti i návštěvy by ale měli dbát na to, aby telefonováním nebo jiným používáním nerušili ostatní. 

Propustky

Po domluvě s lékařem je možné si své blízké odvést i během hospitalizace domů a to na propustky zcela mimořádně ze závažných osobních nebo rodinných důvodů. Prospustka je na dobu maximálně tří dnů a lze ji udělit nejdříve po třech dnech hospitalizace a nejpozději tři dny před ukončením hospitalizace. Odchod i příchod z propustky je nutné hlásit staniční sestře nebo službu konající sestře. Odvoz domů a zpět do nemocnice si rodina zajišťuje sama (nemůžete požadovat dopravu sanitním vozem, jedná se o závazná pravidla zdravotního pojištění).

Služby

V nemocnici je k dispozici telefonní automat. Je možné se připojit na internet. Informace získáte od ošetřujícího personálu.

Hygiena rukou

Během pobytu v nemocnici dodržujte správnou hygienu rukou.

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.