Lůžka následné léčebné rehabilitace

Péče

Paralelně s lůžky následné péče provozuje nemocnice nově (od roku 2018) také lůžka následné léčebné rehabilitace. Oproti ostatním hospitalizovaným a rehabilitovaným pacientům poskytuje intenzivnější rehabilitační program, aby se pacienti mohli vrátit k rodině nebo do pracovního procesu ještě rychleji. 

Komu je léčba především určena?

Hospitalizace s intenzivnější léčebnou rehabilitací je určena zejména pacientům:

  • po ortopedických a chirurgických operacích,
  • po cévních mozkových příhodách včetně dalších neurologických onemocnění,
  • nebo s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale ambulantní nebo domácí péče není možná nebo nevede ke zlepšení kvality života

resp. těm pacientům, u nichž se intenzivnější rehabilitací předpokládá rychlejší pohybové zotavení. Může se jednat jak o pacienty, kteří před tím absolvovali hospitalizaci v nemocnici akutní péče, tak o pacienty, kteří přicházejí z domova.

Zjednodušeně jsou to lidé, kteří již nepatří na lůžka akutní péče, ale potřebují rehabilitovat a očekává se u nich, díky pravidelným terapiím a cvičení, zlepšení pohybových možností a zároveň nejsou vhodní pro ambulantní rehabilitaci, protože například nejsou schopni se na ni z domova dopravit nebo potřebují ošetřovatelskou péči.

 IMG_7405 - kopie

Léčbu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny

Léčba je v režimu podobném lázeňské péči. Kromě toho, že ji navrhuje ošetřující nebo nemocniční lékař, musí ji ještě schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny, přičemž nový typ léčby je nasmlouván a k dispozici klientům všech zdravotních pojišťoven.

Doporučení k vyplnění žádosti

Věnujte pozornost zejména části, která upřesňuje typ návrhu, a části, která vymezuje období vymezující nástup k hospitalizaci.

Typ: uvede se příslušný kód I, II, nebo III. V případě překladu z lůžka na lůžko (návrh vystaven ošetřujícím lékařem při hospitalizaci) se uvede kód I, pokud ošetřujícím lékařem při hospitalizaci není požadován překlad z lůžka na lůžko uvede se kód II, v případě návrhu na hospitalizaci pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí se uvede kód III.

Dne: uvede se datum vystavení návrhu. Od tohoto dne začíná plynout časové rozmezí platnosti návrhu. Navrhující poskytovatel je povinen předat návrh do 5 pracovních dnů od data vystavení návrhu na příslušnou pojišťovnu, a to způsobem určeným jejím ředitelem. V případě překladu z lůžka na lůžko musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči ihned po propuštění, s max. tolerancí 10 kalendářních dnů. Pokud se v případě návrhu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace nejedná o překlad z lůžka na lůžko, musí být dodržen termín nástupu na léčebně rehabilitační péči do 1 měsíce od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost. V případě hospitalizace pacienta indikovaného z vlastního sociálního prostředí nesmí termín nástupu přesáhnut dobu 3 měsíců od data vystavení návrhu, jinak návrh pozbývá platnost.


Tým / kontakty

V případě dotazů k následné rehabilitační léčbě kontaktujte naše dokumentační pracovnice

  • +420 376 334 212      
  • +420 770 102 655

O pacienty pečuje tým rehabilitačního oddělení a pracovišť lůžek následné péče. Informace o zdravotnících, kontakty a popis oddělení naleznete ve stránkách těchto pracovišť. 


Hospitalizace 

K plánované hospitalizaci se dostavte v určený den v doporučenou hodinu, na stanici, která vám byla sdělena . Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte co nejdříve po tomto zjištění nemocnici 376 334  212 (dokumentační pracovnici).

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), máte-li aktuální laboratorní výsledky  a doporučení k hospitalizaci.  Kontaktní adresu
a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné

Vhodnou výbavou je pevná domácí obuv, župan, pyžamo, spodní prádlo a věci osobní potřeby (mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor. Pokud jste zvyklí, přineste si s sebou minerální nebo neperlivou vodu a dále knihu, časopis, křížovky apod.

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace.


Ke stažení

Spektrum poskytovaných služeb najdete https://horazdovice.nemocnicepk.cz/dulezite-informace-ke-stazeni/


Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.