Ceníky výkonů a služeb

Ke stažení


Ceník výkonů a služeb nehrazených ze systému zdravotního pojištění

Zdravotní výkony

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání 400,-Kč
Výstupní lékařská prohlídka ze zaměstnání 400,-Kč
Mimořádná lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele 400,-Kč
Periodická lékařská prohlídka 275,-Kč
Ošetření samoplátců a pojištěnců na vlastní žádost 1,33 Kč/bod
Potvrzení na řidičský průkaz na žádost obvodního lékaře (výpis) 100,-Kč
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu (jen výpis z dokumentace) 380,-Kč
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče 200,-Kč
RTG plic + popis (nehradí-li zdrav. pojišťovna) 240,-Kč
RTG břicha + popis (nehradí-li zdrav. pojišťovna) 305,-Kč

Zhotovení kopie RTG snímků na CD 20, 00 Kč/1CD

Výkony rehabilitačního oddělení

Aplikace plynových injekcí (za aplikaci) 50,00 Kč
Laser (za aplikaci) 350,00 Kč
Rázová vlna (za aplikaci) 350,00 Kč

Sociální péče

Ubytování 190,-Kč/den
Stravování:
Snídaně 57,-Kč
Oběd 74,-Kč
Večeře 60,-Kč
Celkem 191,-Kč/den

Půjčovné pomůcek

Polohovací postel + matrace 200,-Kč/měsíc

Prodej

Polohovací postel 5 000,- Kč
Pasivní antidekubitní matrace 80x200cm 500,-Kč
Antitrombotické punčochy 180,-Kč/pár

Kopírování

Cena za kus
A4 – jednostranná kopie černobílá 2,50 Kč
A4 – oboustranná kopie černobílá 4,- Kč

Pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace - náklady spojené s vyhledáváním, prostudováním a kopírováním 484,- Kč za každou započatou půlhodinu 242,-Kč

Stáž na akreditovaném pracovišti

Poplatek za školící místo 180, -Kč/den
Ubytování 190,-Kč/den

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.