Ceníky výkonů a služeb

Ke stažení


Ceník výkonů a služeb nehrazených ze systému zdravotního pojištění

Zdravotní výkony

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání 400,-Kč
Výstupní lékařská prohlídka ze zaměstnání 400,-Kč
Mimořádná lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele 400,-Kč
Periodická lékařská prohlídka 275,-Kč
Ošetření samoplátců a pojištěnců na vlastní žádost 1,14,-Kč/bod
Potvrzení na řidičský průkaz na žádost obvodního lékaře (výpis) 100,-Kč
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu (jen výpis z dokumentace) 380,-Kč
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče 200,-Kč
RTG plic + popis (nehradí-li zdrav. pojišťovna) 200,-Kč
RTG břicha + popis (nehradí-li zdrav. pojišťovna) 252,-Kč

Výkony rehabilitačního oddělení

Aplikace plynových injekcí (za aplikaci) 50,-Kč

Sociální péče

Ubytování 190,-Kč/den
Stravování:
Snídaně 52,-Kč
Oběd 64,-Kč
Večeře 54,-Kč
Celkem 170,-Kč/den

Půjčovné pomůcek

Polohovací postel + matrace 200,-Kč/měsíc

Prodej

Polohovací postel 2.500,- Kč
Pasivní antidekubitní matrace 80x200cm 250 - 500,-Kč
Antitrombotické punčochy 165,-/pár

Kopírování

Cena za kus
A4 – jednostranná kopie černobílá 2,50 Kč
A4 – oboustranná kopie černobílá 4,- Kč

Pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace - náklady spojené s vyhledáváním, prostudováním a kopírováním 484,- Kč za každou započatou půlhodinu 242,-Kč

Stáž na akreditovaném pracovišti

Poplatek za školící místo 180, -Kč/den
Ubytování 190,-Kč/den

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.