Hospitalizace

Jsme si vědomi , že každá hospitalizace Vás či Vámi blízké osoby  bývá tou méně očekávanou a vítanou životní zkušeností. Obav z pobytu v nemocnicích jsme si vědomi. Týmy lékařů, sester a dalších pracovníků se proto  snaží, aby pobyt každého pacienta byl co nejefektivnější a nejpříjemnější. Personál je připraven věnovat za pomoci moderních přístrojů a technologií maximální odbornou péči a hospitalizaci udělat milou i po lidské stránce.

K tomu, aby na pobyt v nemocnici převážily příjemné vzpomínky, může ale významně přispět i samotný pacient  Rádi vám tímto poskytneme informace a tipy, jak hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

Přijetí k plánované hospitalizaci

V současné době COVID-19

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice opět přijímá i pacienty z domácí péče, kteří mají k hospitalizaci doporučení od specialisty či svého praktického lékaře. Přijímáme též pacienty z domova na rehabilitační lůžka se schváleným poukazem revizním lékařem. Před přijetím je ovšem nutné si nechat udělat test na onemocnění Covid-19 metodou PCR, přičemž k léčbě budou přijati pouze pacienti s negativním výsledkem. Test prováděný kvůli zamýšlené hospitalizaci nehradí systém zdravotního pojištění.  Před plánovanou hospitalizací je nutno si domluvit termín k přijetí s dokumentační pracovnicí NNP LDN Horažďovice a načasovat odběr testu na Covid-19 tak, aby při příjmu nebyl starší tří dnů.

Kontakt na objednávání pacientů: 376 334 212, 770 102 655

K plánované hospitalizaci se dostavte v určený den v doporučenou hodinu, na stanici, která vám byla sdělena . Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte co nejdříve po tomto zjištění nemocnici 376 334 212 (dokumentační pracovnici).

Rozmisťování pacientů při přijetí do nemocnice na jednotlivé stanice a pokoje závisí na rozhodnutí lékaře, eventuelně primáře nemocnice. Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude následovat léčba.

Na oddělení budete mít možnost seznámit se s právy pacientů a dalšími důležitými informacemi. Přeložení pacienta během hospitalizace v rámci lůžkové části z provozních důvodů závisí na rozhodnutí lékaře, eventuelně primáře nemocnice.

Přání, připomínky nebo podněty, které chcete řešit obratem, sdělte přímo ošetřujícímu lékaři eventuelně primáři nemocnice.

Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás prosíme, abyste nerušili ostatní nemocné svým chováním. Polední klid trvá od 12:00 do 14:30. Noční klid trvá od 22:00 do 6:00 hod.

Přijetí k hospitalizaci

Informace o vašem zdravotním stavu bude během hospitalizace i později poskytovat ošetřující lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. informovaném souhlasu s hospitalizací.

Pacienti a jejich příbuzní, návštěvy jsou povinni dodržovat pořádek, čistotu a respektovat Vnitřní řád.  V případě nedodržování nebo porušování Vnitřního řádu lze pacienta předčasně propustit z ústavního léčení.Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.

Pokoje jsou vybaveny kvalitním polohovacím lůžkem, televizorem a připojením na internet.

Stravování

Požaduje - li pacient z důvodu zvyklostí nebo spirituálních hodnot speciální stravu, sestra o tom informuje ošetřujícího lékaře. Pokud ošetřující lékař s ohledem na stav pacienta doporučí a ordinuje změnu diety, je kontaktován nutriční terapeut, který poskytne nabídku z výběru stravy např. vegetariánská strava.

Veganskou dietu, která vylučuje veškeré potraviny živočišného původu, nelze v žádném případě z medicínského hlediska doporučit.. Toto platí zejména u pacientů v nutričním riziku nebo při zvýšených potřebách organismu např. ve fázi rekonvalescence (zvýšený nárok na příjem některých živin, které při dodržování veganské stravy mohou být přijímány  v nedostatečném množství či zcela chybět). Pokud pacient na tomto stravování trvá, je mu umožněno, aby se stravoval z jiných zdrojů na vlastní náklady (např. donáška stravy z domova). Vzhledem k požadavkům na košer stravu nejsme schopni ji zajistit za dodržení požadovaných pravidel, umožňujeme stravování na vlastní náklady, donáškou z domova.

  


Co si (ne)vzít do nemocnice?

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.