Hospitalizace

Jsme si vědomi , že každá hospitalizace Vás či Vámi blízké osoby  bývá tou méně očekávanou a vítanou životní zkušeností. Obav z pobytu v nemocnicích jsme si vědomi. Týmy lékařů, sester a dalších pracovníků se proto  snaží, aby pobyt každého pacienta byl co nejefektivnější a nejpříjemnější. Personál je připraven věnovat za pomoci moderních přístrojů a technologií maximální odbornou péči a hospitalizaci udělat milou i po lidské stránce.

K tomu, aby na pobyt v nemocnici převážily příjemné vzpomínky, může ale významně přispět i samotný pacient či jeho blízcí, kteří jej navštěvují. Rádi vám tímto poskytneme informace a tipy, jak hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

Přijetí k plánované hospitalizaci

K plánované hospitalizaci se dostavte v určený den v doporučenou hodinu, na stanici, která vám byla sdělena . Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte co nejdříve po tomto zjištění nemocnici 376 334 212 (dokumentační pracovnici).

Rozmisťování pacientů při přijetí do nemocnice na jednotlivé stanice a pokoje závisí na rozhodnutí lékaře, eventuelně primáře nemocnice. Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude následovat léčba.

Na oddělení budete mít možnost seznámit se s právy pacientů a dalšími důležitými informacemi. Přeložení pacienta během hospitalizace v rámci lůžkové části z provozních důvodů závisí na rozhodnutí lékaře, eventuelně primáře nemocnice.

Přání, připomínky nebo podněty, které chcete řešit obratem, sdělte přímo ošetřujícímu lékaři eventuelně primáři nemocnice.

Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás prosíme, abyste nerušili ostatní nemocné svým chováním. Polední klid trvá od 12:00 do 14:30. Noční klid trvá od 22:00 do 6:00 hod.

Přijetí k hospitalizaci

Informace o vašem zdravotním stavu bude během hospitalizace i později poskytovat ošetřující lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. informovaném souhlasu s hospitalizací.

Pacienti a jejich příbuzní, návštěvy jsou povinni dodržovat pořádek, čistotu a respektovat Vnitřní řád.  V případě nedodržování nebo porušování Vnitřního řádu lze pacienta předčasně propustit z ústavního léčení.Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.
   


Co si (ne)vzít do nemocnice?

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.