Co si (ne)vzít s sebou do nemocnice

Na hospitalizaci je důležité se dobře připravit, a to nejen mentálně. Je třeba vzít si s sebou i potřebnou dokumentaci a vybavení. Níže najdete tipy, co vše je třeba přibalit, nebo naopak, co do nemocnice rozhodně nepatří.

Potřebné průkazy a dokumentace

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • doporučení k přijetí k hospitalizaci (pokud již nemá personál nemocnice)
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven)
 • máte-li aktuální laboratorní výsledky  

Měli byste znát

 • kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné
 • údaje o osobách, kterým může ošetřující lékař podat informace
  o  vašem zdravotním stavu a průběhu léčby
 • kontakt na svého praktického lékaře

Vhodné přibalit

 • kniha, časopis, rádio / hudební přehrávač (ideálně se sluchátky)
 • minerální vodu   
 • nabíječku k mobilnímu telefonu

Potřebné vybavení

 • během pobytu v nemocnici všechny léky předepisuje ošetřující lékař a podává sestra, proto si s sebou přineste údaje o názvu a dávkování veškerých léků. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na oddělení sestře. Ošetřující lékař je zařadí mezi léky, které Vám budou podávány během pobytu v nemocnici. Neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky bez vědomí lékaře. Léky budete dostávat od sester v přesné dávce a v přesný čas.

 • osobní toaletní potřeby (ručník, kartáček na zuby, pasta, toaletní papír, mýdlo, hřeben, jiná kosmetika, holení)
 • pevná domácí obuv, župan, pyžamo, spodní prádlo
 • oblečení k převozu do nemocnice a z nemocnice
 • osobní zdravotní pomůcky (zubní náhradu,naslouchadlo, berle, hole apod.)

toaletní potřeby

Nechat doma

  • šperky, větší obnos peněz (či vkladní knížky), luxusnější hodinky - pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční úschova; za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí
  • zbraně
  • dražší typy mobilních telefonů

Pobyt v nemocnici

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.