Poskytování spirituální péče

Nemocnice Horažďovice nabízí všem pacientům, jejich rodinám, blízkým spirituální službu jako součást ošetřovatelské péče. 

Nemocniční kaple

Nemocnice má k dispozici dvě místa určená všem pro relaxaci, uklidnění, ztišení, rozjímání, modlitbu nebo bohoslužbu.

  • nemocniční kaple v 2. podlaží (1. NP)
  • venkovní kaplička / oltář

Bohoslužby 

V nemocniční kapli se pravidelně konají bohoslužby. V případě zájmu je možné zajistit bohoslužbu nebo setkání s duchovním i mimo uvedené termíny a rovněž u lůžka pacienta. 

Mše svatá v nemocniční kapli - sobota 14:30hod.

2020

28.3.

25.4.

9.5.

23.5.

6.6.

20.6.

4.7.

 

 

IMG_7718

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.