Poskytování spirituální péče

Nemocnice Horažďovice nabízí všem pacientům, jejich rodinám, blízkým spirituální službu jako součást ošetřovatelské péče. 

Nemocniční kaple

Nemocnice má k dispozici dvě místa určená všem pro relaxaci, uklidnění, ztišení, rozjímání, modlitbu nebo bohoslužbu.

  • nemocniční kaple v 2. podlaží (1. NP)
  • venkovní kaplička / oltář

Duchovní péče

Od 1. 9. 2022 má nemocnice k dispozici nemocniční kaplanku (řádovou sestru) Mgr. Janu Hákovou, která bude pacientům/rodinným příslušníkům i zaměstnancům k dispozici v úterý od 14:30hod. do 16:30hod. a ve středu
od 10hod.do 16:30hod..

 

 

IMG_7718

Služba nemocniční kaplanky je určena ...

pacientům, ...

příbuzným, ...

a personálu, ...

Zápatí - další informace

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.