Kvalitní zdravotní péče v rodinné atmosféře

  

"Spokojený a pokud možno brzy zdravý. Děláme vše, aby přesně takový byl každý náš pacient."

 Ing. Martin Grolmus
předseda rady jednatelů
Nemocnice následné péče Horažďovice, s.r.o. 

     

Leták NH

HD 1
      
 • Nemocnice provozuje 140 lůžek na čtyřech lůžkových stanicích, přičemž pokoje jsou nejčastěji dvou- a třílůžkové, výjimečně čtyřlůžkové. 
 • Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením a televizorem a v celé budouvě je pacientům poskytnut bezplatně internet (wi-fi). 
 • Aby se vzájemně nerušili, jsou pacienti na pokoje umisťováni dle zdravotního stavu, stupně samostatnosti, charakteru léčby i blízcí věkem. 
 • Na lůžkách se poskytuje následná péče s léčebnou rehabilitací, doléčovací péče s intenzivní rehabilitací a ošetřovatelská péče.
 • Slouží tedy pacientům s potřebou rehabilitace nebo s potřebou ošetřovatelské péče či s kombinací rehabilitace a ošetřovatelství. 
 • Detailnejší popis charakteristických zdravotních komplikací u nás  hospitalizovaných pacientů je ve stránkách zdravotnických pracovišť 
 • Do nemocnice přicházejí pacienti buď z jiného zdravotnického zařízení a pokračují v již započaté léčbě, nebo též z domácího prostředí na doporučení lékařů.
 • Hospitalizovaní pacienti jsou nejen z okresu Klatovy, ale z celého Plzeňského kraje a přilehlých částí Jihočeského kraje a rovněž z Prahy i dalších částí země.  
 • Ročně je v nemocnici hospitalizováno přes 1100 pacientů, přičemž celkově na lůžkách stráví zhruba 47 tisících ošetřovacích dnů (obložnost cca 98 procent). 
 • Rehabilitaci poskytuje nemocnice rovněž ambulantně.   
 • V nemocnici jsou odborné ambulance, mj. interní, gastroenterologická, kardiologická, ortopedická a další.  
 • Ambulatně je ročně ošetřeno nebo vyšetřeno přes 7500 pacientů
 • Komplement tvoří klinické laboratoře a radiodiagnostické oddělení
 • V nemocnici pracuje zhruba 140 zaměstnanců, přičemž 80 procent jsou zdravotníci.
 • V areálu nemocnici je 70 parkovacích míst, z nichž část je vyhrazena tělesně postiženým. 
 • Zařízení je od roku 2007 akreditováno dle standardů kvality Spojené akreditační komise (SAK ČR).
 • Klinická laboratoř získala v roce 2011 certifikát NASKL I a v březnu 2012 také NASKL II.
 • Vysokou erudici a profesionální individuelní přístup personálu doplňuje při´íjemná rodinná atmosféra.  

Historie

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.