Od mateřince po moderní nemocnici

Celý areál zdravotnického zařízení, včetně hlavní budovy nemocnice a provozních budov, byl postaven v roce 1927 a patřil Kongregaci školských sester De Notre Dame, které pobývaly v nedalekém zdejším klášteře, a tento areál využívali jako tzv. „Mateřinec“ pro přestárlé řádové sestry. V roce 1950 musely řádové sestry odejít a v budově až do roku 1961 sídlil Okresní národní výbor Horažďovice.

V letech 1961 až 62 byla budova adaptována na plicní léčebnu i s uzavřeným oddělením pro neukázněné pacienty. Z této doby se již datuje činnost komplementu radiodiagnostického oddělení a laboratoře.

V roce 1966 Krajský národní výbor Plzeň zrušil plicní léčebnu a zařízení předal do správy OÚNZ Klatovy. Po úpravách zde bylo zřízeno interní oddělení. Nacházela se zde akutní interní lůžka, lůžka pro dlouhodobě nemocné a lůžkové kožní oddělení. Léčebna i kožní oddělení mělo širokou spádovou oblast -okresy Klatovy, Domažlice a Plzeň jih.

V 80. letech se provedla rozsáhlá rekonstrukce budovy, která byla zahájena
v roce 1984, a ukončena v roce 1987.

V roce 1991 po rozpadu OÚNZ Klatovy vznikla samostatná organizace Nemocnice Horažďovice, která ihned od počátku masově investovala, z počátku do přístrojového vybavení, a následně do stavebních investic.

V roce 1998 byla zrušena všechna akutní lůžka a nemocnice se dále specializovala pouze na péči následnou, převážně rehabilitační a ošetřovatelskou. Proto prošla nemocnice od konce 90. let až do současnosti řadou výrazných změn.

6-nemocnice1930

Mezi hlavní změny patří vybudování nového rehabilitačního oddělení s bezbariérovými vstupy, bazénkem s posuvným dnem a velkou tělocvičnou, které bylo napojeno podzemním tunelem s hlavní budovou nemocnice. Dále bylo v areálu nemocnice vystavěno multifunkční hřiště s bezbariérovým napojením na asfaltové chodníčky. Celá hlavní budova nemocnice byla opravena a rozšířena o dvě nové přístavby, které umožnily provozovat ústavní kuchyň dle nových hygienických norem, a dále se výrazně zvýšil komfort hospitalizovaných a ambulantních pacientů. V současné době je
v nemocnici třicet dvoulůžkových pokojů, dvacet třílůžkových pokojů a pět čtyřlůžkových pokojů.

V roce 2003 se změnil zřizovatel nemocnice – ze zaniklého Okresního úřadu v Klatovech na Plzeňský kraj, a v tomto roce se také nemocnice přetransformovala z příspěvkové organizace na obchodní organizaci – společnost s ručením omezeným.


Současnost

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.