Rehabilitační oddělení

Péče

Rehabilitační oddělení poskytuje léčebnou rehabilitaci ambulantně i na lůžkových odděleních následné péče. K dispozici má komplexní zázemí,  široké spektrum vybavení a moderních přístrojů. Z lůžkového oddělení do budovy ambulantní rehabilitace a vodoléčby je bezbariérový vstup. Součástí rehabilitačního oddělení je tělocvična, bazén nebo bezbariérové multifunkční hřiště.

Spektrum výkonů 

  • laseroterapie - 2 přístroje, z toho jeden přenosný a druhý se sondou i scannerem se širokou škálou použití - tinnitus, popáleniny, jizvy, nehojící se rány, algické stavy, otoky, zlepšení trofiky tkání - samoplátci 350 Kč (za aplikaci)
  • pulzní magnetoterapie - artróza, algoneurodystrofie, osteoporóza, bércové vředy a další
  • lymfodrenáže - manuální i přístrojové u primárních i sekundárních lymfedémů
  • elektroterapie - všechny používané možnosti a varianty. Používáme přístroje značky Enraf s vakuovými elektrodami, ultrazvukem, dále stimulátory a ultrazvuky od firmy BTL, dále přístroje VAS 07
  • bezkontaktní elektroterapie - tlumení bolesti, relaxace svalů, prokrvení tkání, změkčení tkání apod.
  • vodoléčba - vířivky na dolní i horní končetiny i celotělovou vířivku. Pacienti mají možnost cvičení v proskleném bazénku s protiproudem. Pro imobilní klienty máme transportní závěsné zařízení.
  • ergoterapeutická dílna

203U1338

   

 • léčebná tělesná výchova – široká škála metodik dle standardů, motomedy, motodlahy, cvičení v závěsném zařízení
 • nácvikové vozíky, chodítka a další pomůcky i k domácímu využití
 • plynové injekce k tlumení bolesti - samoplátci 50 Kč (za aplikaci)

Rehabilitační metody

Fyzioterapeuté jsou kompetentní provádět mj.

 • měkké a mobilizační techniky
 • mobilizace žeber dle Mojžíšové
 • protahování neurálních struktur dle Maitlanda
 • Bruggerovu metodu
 • metodu dle Schrotové
 • taping a lymfotaping
 • SM systém dle Smíška
 • Vojtovu metodu
 • Redcord - diagnostika funkčních poruch pohybového aparátu, léčba neuromuskulárních onemocnění, snížení bolesti

    

   

 • metodu dle Čápové
 • Klappovo lezení
 • metoda dle Kabata
 • Dornova metoda
 • ACT dle Špringrové
 • synergická reflexní terapie
 • reflexní masáže a reflexní terapie plosek dle Markvartové
 • senzomotorická cvičení
 • rázová vlna - při postižení pohybového aparátu, k ošetření úponových bolestí, metoda je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně, kde dochází k několika reakcím (zmírnění bolesti v místě aplikace, zvýšení mikrocirkulace v ošetřené tkáni, ve které při větším prokrvení dochází ke zvýšení a urychlení tkáňového metabolismu; nevhodné pro pacienty užívající antikoagulační terapii („ředění krve“), hradí pacient
  350,- Kč / 1 aplikace


Tým

Vedení

Silueta muž

MUDr. Roman Návrat

vedoucí rehabilitační lékař

+420 376 334 213

roman.navrat@horazdovice.
nemocnicepk.cz
 

Silueta muž

Karel Kroh, DiS.

vedoucí fyzioterapeut

+420 376 334 215

+ 420 778 715 654

karel.kroh@horazdovice.nemocnicepk.cz

Rehabilitační lékaři

Nelékařští zdravotníci

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na rehabilitačním oddělení erudovaní pracovníci v oboru fyzioterapie či ergoterapie způsobilí pro výkon povolání bez odborného dohledu a jsou specialisty v souladu s platnými právními předpisy.

Naši fyzioterapeuté se stále vzdělávají ve svém oboru i jednotlivých specializacích.


Kontakty

vyšetřovna 376 334 213
vedoucí lékař  376 334 213
vedoucí fyzioterapeut

376 334 215

778 715 654

karel.kroh@horazdovice.nemocnicepk.cz

rehabilitační lékaři, objednání ambulantních pacientů

376 334 215

778 715 654

objednání hosp. pacientů (k rehabilitaci)

376 334 212

770 102 655


Oddělení

Větší část rehabilitačního oddělení (elektroléčba, vodoléčba, tělocvična, magnetoterapie aj.) se nachází v samostatné budově proti hlavnímu vchodu do hlavní nemocniční budovy resp. vlevo za vjezdem do areálu nemocnice. 

Rehabilitační ambulance (budova rehabilitace) - vyšetření pacientů lékařem, objednání k terapii.

Ergoterapie a Vojtova metoda ve 4. nadzemní podlaží (3.patro) hlavní budovy. 

Mnohá cvičení (motomed, motodlaha, chůze, cviky na lůžku aj.) se provádí přímo na lůžkových stanicích. 

Hlavní budova a budova rehabilitačního oddělení jsou propojeny podzemní bezbariérovou chodbou.   

Plánek nemocnice

IMG_7543


Vzdělávání

Oddělení získalo Rozhodnutí o udělení akreditace v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru Aplikovaná fyzioterapie a Rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v rámci specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů pro obor Rehabilitační a fyzikální medicína. 


Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.