Partneři

Naši sponzoři a dárci

Nemocnice Horažďovice děkuje všem svým sponzorům a dárcům z řad občanů, podnikatelských subjektů i obcí a měst regionu za jejich finanční či věcnou pomoc. Nejen, že každý váš dar umožňuje zlepšovat organizaci i úroveň zdravotní péče v regionu, ale je pro nás stejně jako pochvalné slovo pacientů gestem, že svoji práci děláme dobře a že je oceněna. Jsme za to velice vděčni.

 • Zašlete vámi zvolenou částku na darovací účet 165263685 / 0600 vedený u MONETA Money Bank.
 • Poskytněte Vámi zvolenou částku poštovní poukázkou, které jsou volně k vyzvednutí v nemocnici na chodbách u ambulancí, či u schodišť v jednotlivých patrech hlavní budovy nemocnice.
 • Navštivte nemocnici (sekretariát či pokladnu), kde lze předat věcný dar nebo finanční dar v hotovosti.
 • 2P SERVIS s.r.o., p. Černý

 • Procházková Alena  

 • Mrázová Vendula                                                      

 • Krejčík Stanislav

 • Šafanda Norbert                                                           

 • Nováková Alena
 • Zahrádka Václav
 • Mgr. Hybrantová Jana

 • Čapková Jana

 • ORI s.r.o.                              

 • Ivana Dušková          

 • Jarmila Glosová               

 • Kareš – Radon expr. s.r.o.

 • Vodvářková Irena

 • Laubová Ivana

 • Obec Svéradice

 • Roman Chvátal

 • Hříšná Marie, Ing.

 • Klečková Jana

 • Samcová Věra

 • Obec Kejnice

 • Šafanda Norbert

 • Břečková Václava

 • Hata Pavel

 • Marie Vondrašová

 • Václav Nový                                         

 • Marie Červená

 • Marie Stránská

 • David Minol

 • Michalová Jiřina
 • ORI s.r.o.        
 • Karel Blažek

 • Svatopluk Kala

 • Pfeifer Holz s.r.o.

 • Obec Kejnice
 • Duffek Josef
 • Pan Ševčík

 • Makrlíková Marie

 • Bosková Jaromíra

 • Smatová Jana

 • Josef Vokáč

 • Dana Ranková

 • Václav Červený

 • M. Tichá

 • Bohmová Olga

 • Šafanda Norbert

 • Holý Josef

 • Burda Václav

 • Dana Řánková

 • Urologie Uhlíř

 • Talián Zdeněk

 • Josef Hrdina

 • Marie Dubková

 • Pfeifer Holz, Chanovice
 • Obec Kejnice
 • Valtr Pavel
 • Pořádek Milan
 • Polerecký Alfred
 • Chytrá Jaroslava
 • Zrůbková Alena
 • VSHZM Horažďovice
 • Šimánková Martina
 • Doleželová Marie
 • Patočková Jana
 • Kocman Petr
 • Novák Jaromír
 • Weingartner Václav
 • Kratochvíl Pavel Ing.
 • Tětková Pavla
 • Klust Radim
 • Holý Tomáš Ing.
 • Repsová Stanislava
 • Trhlík Jaromír Ing.
 • Kokrda Josef
 • Nový Václav
 • Kubíková Otílie
 • Nový Václav
 • Maršálková Jaroslava
 • Kolářová Marie
 • Šimon Miroslav
 • Spudil Jindřich
 • Svobodová Liliana
 • Vodičková Václava
 • Pavlovičová Eva
 • Filipová Helena
 • Metličková Božena
 • Mladá Iveta Mgr.
 • Burda Václav
 • Brejcha Hubert
 • Římskokatolická farnost Nepomuk
 • Hošková Zdeňka
 • Marek Karel
 • Šnajdr Martin Ing.
  • Grasl Milan
  • Václavíková Věra
  • Klásek Pet
  • Doubková Marie
  • Lukavec Bedřich
  • Pavlovský František Ing.
  • Odehnalová Milena
  • Obec Žihobce
  • Špeta Václav

Vzor darovací smlouvy

Veřejné zakázky

Zadavatelem veřejných zakázek na služby a materiál pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. a  skupinu Nemocnice Plzeňského kraje je příspěvková organizace Centrální nákup Plzeˇňského kraje. CNPK realizuje veřejné zakázky prostřednictvím elektronického portálu E-ZAK, kde se objevují vedle všech uveřejněných zakázek v rámci Plzeňského kraje.

Vstup na portál E-ZAK


Smluvní zdravotní pojišťovny

Zápatí - další informace

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.