Lůžka následné péče

Péče

Stěžejními pracovišti nemocnice jsou čtyři lůžkové stanice, kde pečujeme o nemocné, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale vyžadují z různých důvodů pravidelnou lékařskou či ošetřovatelskou péči. Nemocní jsou na lůžka umisťováni z jiných odborných oddělení a pracovišť (zejména nemocnic akutní péče) po provedení nezbytných akutních diagnostických a terapeutických postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu. 

Jedná se o široké spektrum nemocných, které je zejména u pacientů zotavujících se po operacích důvodem k obavám z hospitalizace a rozmístění pacientů na pokojích a stanicích. Naše nemocnice je v tomto směru dostatečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli společně pacienti s podobným postižením, psychickými schopnostmi i blízcí věkem a vzájemně se co nejméně rušili.

Paralelně s lůžky následné péče provozuje nemocnice nově (od roku 2018) také takzvané lůžka následné léčebné rehabilitace s intenzivnější rehabilitací.

IMG_7861 - kopie

O koho pečujeme?

Nemocnice pečuje zejména o pacienty s následujícími zdravotními problémy nebo kombinací těchto stavů

Na oddělení se poskytuje komplexní péče, kterou tvoří

Dominující je potřeba zvýšené ošetřovatelské péče. Dlouhodobá odborná ošetřovatelská péče je zajištěna systémem primární péče. Po přijetí je nemocnému přidělena jeho primární sestra, která za něj nese po celou dobu hospitalizace odpovědnost a zajišťuje celkovou péči o něj za pomoci dalších ošetřovatelských pracovníků. Režim pacientů, včetně rehabilitačních postupů se stanovuje individuálně podle aktuálního psychického a fyzického stavu, při současném respektování práv pacientů a kodexu sester.

Cílem poskytované péče je dle možností

Péče dle zákona 108/2006 Sb.

Na základě zákona 108/2006 Sb., o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, má nemocnice k dispozici několik sociálních lůžek. Více informací zde


Tým

Vedení

Silueta žena

MUDr. Hana Veselovská 
primářka nemocnice

+420 778 715 650

hana.veselovska@horazdovice.
nemocnicepk.cz
 

petrzilkova 2

Mgr. Anna Petržilková
vrchní sestra

+ 420 778 715 758

anna.petrzilkova@horazdovice.
nemocnicepk.cz

   

horejs

MUDr. Petr Horejš 
zástupce primářky

+420 778 715 644

petr.horejs@horazdovice.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři a nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují lékaři, sestry, ošetřovatelky a sanitáři, popř. rehabilitační pracovníci. 


Kontakt

primářka 778 715 650 hana.veselovska@horazdovice.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 778  715 758 anna.petrzilkova@horazdovice.nemocnicepk.cz
zástupce primářky 778 715 644 petr.horejs@horazdovice.nemocnicepk.cz
1. stanice - sesterna 778715646
2. stanice - sesterna 778715645
3. stanice - sesterna 778715648
4. stanice - sesterna 778715647
vedoucí sanitářů 778 715 635
dokumentační pracovnice (objednávání pacientů k hospitalizaci)
376 334 212 770102655

Oddělení

Jednotlivé lůžkové stanice se nachází ve 2. a 3. podlaží hlavní budovy (1. a 2. NP) 

  • 2. podlaží (1. NP) - 1. a 2. stanice
  • 3. podlaží (2. NP) - 3. a 4. stanice 

Pokoje jsou nejčastěji dvou- a třílůžkové, vyjímečně čtyřlůžkové. Všechny jsou vybaveny televizí a většina vlastním sociálním zařízením. V celé nemocnici je připojení k intenetu wi-fi.

V 2. podlaží je všem hospitalizovaným pacientům a jejich návštěvám či rodinám k dispozici nemocniční kaple (meditační místnost) a čítárna s výhedem do zahrady.    

Plánek nemocnice

IMG_7887


Hospitalizace 

K plánované hospitalizaci se dostavte v určený den v doporučenou hodinu, na stanici, která vám byla sdělena . Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte co nejdříve po tomto zjištění nemocnici 376 334  212 (dokumentační pracovnici).

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), máte-li aktuální laboratorní výsledky  a doporučení k hospitalizaci.  Kontaktní adresu
a telefon na rodinné příslušníky či příbuzné

Vhodnou výbavou je pevná domácí obuv, župan, pyžamo, spodní prádlo a věci osobní potřeby (mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí. Pro větší sumy a cennosti je k dispozici nemocniční trezor. Pokud jste zvyklí, přineste si s sebou minerální nebo neperlivou vodu a dále knihu, časopis, křížovky apod.

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace.


Ke stažení

Spektrum poskytovaných služeb najdete https://horazdovice.nemocnicepk.cz/dulezite-informace-ke-stazeni/


Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.