Návštěvy na lůžkových odděleních

Upozornění pro návštěvy 

Nemocnice Horažďovice umožňuje návštěvy hospitalizovaných pacientů dle stadardního režimu při splnění následujících podmínek:

Děkujeme za spolupráci a pochopení, snažíme se chránit především Vaše blízké.


Standardní režim návštěv mimo dobu pandemie

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Horažďovice doporučené časy návštěv. Po dohodě s lékařem popř. zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené časy návštěv

Pondělí až neděle, včetně svátků 14:00 – 20:00 hodin, s omezením v čase podávání večeře - 16 -18 hodin. Žádáme o maximální dodržování času návštěv, v dopoledních hodinách a krátce po poledni probíhají vizity, vyšetření a ostatní činnosti při kterých je potřeba dodržovat maximální soukromí našich pacientů.

Prosíme návštěvy o maximální dodržování doporučeného času, v dopoledních hodinách mohou návštěvy narušit chod oddělení (probíhají vizity, výkony, rehabilitace apod.), dále prosím respektujte soukromí ostatních pacientů.

V případě mimořádné epidemiologické situace může ředitel nemocnice po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, vyhlásit zákaz návštěv.

návštěvy

Podávání informací o pacientovi

Informace o  zdravotním stavu pacientů osobám blízkým poskytuje výhradně ošetřující lékař. Lékař ve službě (tj. PO-PÁ od 15:30-7hod.), v sobotu, neděli a ve svátek) poskytuje pouze informaci o akutním stavu.

Informace jsou podávány jen osobám, které pacient uvede v informovaném souhlasu. Je možné informovat se i telefonicky na čísle 376 334 211 v pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin. Telefonické informace lze poskytnout pouze na základě písemného souhlasu pacienta, na základě předem dohodnutého identifikačního kódu (informovaný souhlas s hospitalizací).

Doporučení pro návštěvy

Kontakt pacienta s rodinnými příslušníky a přáteli je během jeho hospitalizace velmi důležitý.  Návštěvy organizujte tak, aby na pokoj nevstupovali více jak 2 (výjimečně max. 3) návštěvníci,  doporučenou dolní věkovou hranicí je věk 10 let (pod 10 let věku je u dětí větší riziko infekčnosti ještě před objevením se prvních příznaků onemocnění či možný výskyt infekčního onemocnění na oddělení a tudíž vystavení dítěte infekci) - vzájemně domluvte návštěvy podle následujícího pravidla - raději časté a krátkodobé návštěvy (přizpůsobte stavu vašeho blízkého), než vzácné a dlouhotrvající. Pro zdárný průběh Vaší návštěvy si Vám dovolujeme poskytnut několik rad a doporučení v přiloženém letáku níže (klik na odkaz).

Doporučení pro návštěvy

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.

Další informace pro návštěvy 


Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.