Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Nemocnice Horažďovice nucena reagovat průběžně na situaci v zemi, kraji i okrese a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů. 

Režim návštěv

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Horažďovice doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotním personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Návštěvy u pacientů mohou probíhat i venku, ale stále za dodržení podmínek, že návštěva nejeví příznaky onemocnění a nejprve na sesterně příslušné stanice doloží doklad:

a) negativního POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starší než 72 hod. anebo PCR testu
ne starší 7 dní

b) o očkování proti COVID-19 (změna od 9.7.2021) - doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u základního očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

c) že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

d) nebo předloží čestné prohlášení, že podstoupili antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72hodinami (toto prohlášení se u nás zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta).

Bezinfekčnost lze nově doložit i certifikátem o podání posilující dávky o očkování proti COVID-19.

čestné prohlášení o negativním výsledku testu na COVID-19

Každá návštěva se musí po příchodu do nemocnice nahlásit na sesterně stanice, kde je příbuzný/blízký hospitalizován; každý návštěvník i při opakované návštěvě vyplní dotazník + donese vždy aktuální negativní test na COVID-19, nebo certifikát o očkování (ad výše), doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, čestné prohlášení o negativním antigenním testu;  sestrou je mu změřena a zapsána
do dotazníku teplota. Neomezujeme počet návštěvníků ani dobu návštěvy.

Ve vnitřních i venkovních (zahrada) prostorách nemocnice musí být návštěvník vybaven po celou dobu návštěvy vlastním respirátorem FFP2, KN 95 (nemocnice neposkytuje), při příchodu i odchodu si návštěvník dezinfikuje ruce.

Doporučené časy návštěv

Pondělí až neděle, včetně svátků 14:00 – 20:00 hodin, s omezením v čase podávání večeře - 16 -18 hodin.

Po dohodě s lékařem / zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv. Prosíme návštěvy o maximální dodržování doporučeného času, v dopoledních hodinách mohou návštěvy narušit chod oddělení (probíhají vizity, výkony, rehabilitace apod.).

Podávání informací o pacientovi

Informace o  zdravotním stavu pacientů osobám blízkým poskytuje výhradně ošetřující lékař. Lékař ve službě (tj. PO-PÁ od 15:30-7hod., v sobotu, neděli a ve svátek) poskytuje pouze informaci o akutním stavu.

Informace jsou podávány jen osobám, které pacient uvede v informovaném souhlasu. Je možné informovat se i telefonicky na čísle 376 334 211 v pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin. Po telefonu je ale možno podávat jen všeobecné informace, např. o potřebách pacienta, propustkách domů apod., nikoliv konkrétní informace o zdravotním stavu. Toto opatření je kvůli nebezpečí zneužití informací.

návštěvy

Rozmyslete si návštěvu pacientů, jste-li sami nemocní

Žádáme tímto blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby s příznaky vzduchem šiřitelných nemocí např. chřipky či při nachlazení zodpovědně zvážili svoji návštěvu, neboť četnější frekvence návštěv zvyšuje riziko přenosu nákazy na pacienty.

Nemocnice s pomocí Krajské hygienické stanice sleduje v regionu vývoj nákaz a především chřipkových onemocnění. V případě dosažení vysokých podílů nemocných na obyvatele, může dojít k dočasnému zákazu návštěv pacientů 
z hygienicko-epidemiologických důvodů. 

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.

Další informace pro návštěvy 


Zápatí - další informace

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.