Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Nemocnice Horažďovice doporučené termíny návštěv.  Po dohodě s lékařem popř. zdravotním personálem na konkrétním oddělení je však možná domluva na jiném čase návštěv.

Doporučené časy návštěv

Pondělí až neděle, včetně svátků 14:00 – 20:00 hodin

Po dohodě s lékařem / zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Podávání informací o pacientovi

Informace o  zdravotním stavu pacientů osobám blízkým poskytuje výhradně ošetřující lékař. Lékař ve službě (tj. PO-PÁ od 15:30-7hod., v sobotu, neděli a ve svátek) poskytuje pouze informaci o akutním stavu.

Informace jsou podávány jen osobám, které pacient uvede v informovaném souhlasu. Je možné informovat se i telefonicky na čísle 376 334 211 v pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin. Po telefonu je ale možno podávat jen všeobecné informace, např. o potřebách pacienta, propustkách domů apod., nikoliv konkrétní informace o zdravotním stavu. Toto opatření je kvůli nebezpečí zneužití informací.

návštěvy

Rozumyslete si návštěvu pacientů, jste-li sami nemocní

Žádáme tímto blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby s příznaky vzduchem šiřitelných nemocí např. chřipky či při nachlazení zodpovědně zvážili svoji návštěvu, neboť četnější frekvence návštěv zvyšuje riziko přenosu nákazy na pacienty.

Nemocnice s pomocí Krajské hygienické stanice sleduje v regionu vývoj nákaz a především chřipkových onemocnění. V případě dosažení vysokých podílů nemocných na obyvatele, může dojít k dočasnému zákazu návštěv pacientů 
z hygienicko-epidemiologických důvodů. 

Při návštěvě nemocnice a během hospitalizace používejte správný postup hygieny rukou.

Další informace pro návštěvy 


Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.