Radiodiagnostické oddělení

Péče

Radiodiagnostické oddělení poskytuje služby v oblasti zobrazení a diagnosticko-terapeutických intervenčních výkonů. Na RDG pracovišti je k dispozici stabilní rentgenový přístroj, který odpovídá současným trendům rentgenové techniky (posuvný vyšetřovací stůl pro pacienty, výkonný generátor a rentgenka, které zajišťují co nejmenší zátěž ozáření pacientům i personálu).

Skiagrafie

Ke skiagrafickým vyšetřením není nutné se objednávat. Provozní doba je pondělí až pátek 7:00 až 15:30.

 • hlavy – standardní i speciální projekce (Schüller, Stenvers, VDN apod.)
 • páteře - standardní projekce i speciální (u dětí na skoliózu, atd.)
 • plic či břicha
 • horních a dolních končetin

Sonografie

Sonografii provádí v Nemocnici Horažďovice v privátní ordinaci MUDr. Jiří Voves v pondělí a ve čtvrtek po objednání na telefonu 376 512 210.

 • karotid
 • štítná žláza a krk
 • pleurální dutiny
 • prsa, axily a přilehlé LU
 • horní a dolní polovinu břicha
 • žíly a tepny HK a DK – Dopplerovou metodou
 • měkké části těla (skrotum, klouby apod.)

IMG_7321

  

Extramurální vyšetření

Extramurální vyšetření se v Nemocnici Horažďovice neprovádějí, ale poskytuje je sesterská Klatovská nemocnice. Na tato vyšetření objednává indikující lékař. 

 • mammografie
 • nukleární medicina
 • magnetická rezonance
 • invazivní metody
 • CT vyšetření 

Tým

Vedení

Silueta muž

MUDr. Jiří Voves
vedoucí lékař

Silueta žena

Lenka Staňková Dis.
vedoucí radiologický asistent

+420 376 334 210

+420 777 463 193

lenka.stankova@horazdovice.
nemocnicepk.cz

Lékaři


Kontakt

objednání 376 334 210; 777 463 193
vedoucí radiologický asistent

lenka.stankova@horazdovice.nemocnicepk.cz

pracovní doba pondělí - pátek 7:00 - 15:30

Oddělení

Radiodiagnostické oddělení se nachází v 1. podlaží (přízemí) hlavní budovy vlevo za hlavním vchodem. 

Plánek nemocnice

IMG_7342

Režim vyšetření

Skiagrafické

Na skiagrafické vyšetření se neobjednává. Pacient dochází sám nebo je přivezen sanitářem z lůžkové stanice. Pacienti od externích lékařů předají řádně vyplněnou žádanku u příjmu, kde jsou zapsáni do nemocničního systému.  Přednost mají malé děti, pacienti urgentní nebo hospitalizovaní. 

Výsledky skiagrafie jsou zpracovány do 24 hodin. Na základě písemného souhlasu pacienta je možné oznámit výsledek vyšetření telefonicky indikujícímu lékaři.

Popisy skiagrafie jsou zaznamenány v nemocničním systému a na jednu kopii žádanky.

Výsledky pro externí lékaře jsou v tištěné podobě distribuovány nemocnicí do 24 hod.  Po domluvě si pacient může popis vyzvednout osobně. Obrazová dokumentace je archivována též v digitální podobě v síti PACS. Na vyžádání je možný přenos dat vyšetření na CD nosič - poplatek 15 Kč / CD, nebo zaslání po zabezpečené medicinální síti lékařům resp. zdravotnickým zařízení, které tento systém používají.

Sonografické

Sonografická vyšetření provádí lékař, který sám určuje pořadí pacientů. vyšetření s eprovádí po objednání na RDG oddělení. Sonografická vyšetření se popisují ihned po provedení vyšetření, výsledek dostává pacient do ruky ihned.

Náležitosti průvodky k rentgenovému vyšetření

Žádanka dle vyhlášky č. 410/2012 Sb., § 3 odst. 2 obsahuje:

  1. Jednoznačnou identifikaci pacienta v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb.
  2. Výšku, hmotnost
  3. Jasnou specifikaci vyšetření (modalita a oblast)
  4. Klinickou diagnózu slovně a číselným kódem Mezinárodní klasifikace nemocí
  5. Indikaci - očekávaný přínos vyšetření (klinická otázka)
  6. Alergie
  7. U žen informace o graviditě
  8. Jméno, a podpis indikujícího lékaře, razítko pracoviště
  9. Datum vystavení žádanky

https://horazdovice.nemocnicepk.cz/dulezite-informace-ke-stazeni/


Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.