Sledování spokojenosti pacientů

Nemocnice Horažďovice dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů s ošetřením v ambulancích nebo s léčbou a hospitalizací na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem. Od roku 2013 je tento systém sledování spokojenosti jednotný v celé skupině Nemocnice Plzeňského kraje.

Dotazníky a jejich distribuce

Používají se tištěné či elektronické dotazníky – pro AMBULANTNÍ (A) a pro HOSPITALIZOVANÉ (H) pacienty. Tištěné se distribuují, když pacient opouští ordinaci (A) nebo v průběhu hospitalizace (H), zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení či v ambulanci, kde byl léčen, nebo na informacích nemocnice. A ke stažení jsou i níže:

Vyplňování a sběr

Dotazník lze vyplnit elektronicky přes odkaz výše či pomocí QR kódu na tištěném dotazníku. Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se elektronicky a nebo ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Tištěný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do označených schránek (u hlavního vchodu nemocnice, čekárna rehabilitace, jednotlivé stanice) nebo je lze poslat poštou (adresa zde). 

Zpracování vyhodnocení

S dotazníky se průběžně seznamuje manažer kvality nemocnice. Zároveň je dále zpracovává do elektronické podoby a zpravidla dvakrát do roka pak provede vyhodnocení. 

Dopady zjištění a opatření

Manažer kvality buď reaguje na zjištění z dotazníků spokojenosti v reálném čase, kdy se s nimi průběžně seznamuje,  nebo prezentuje výsledky vedoucím pracovníkům při poradách. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání.

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.