Krajské nemocnice děkují studentům za poskytovanou pomoc. Přidají se další dobrovolníci?

21. 10. 2020

POPODĚKOVÁNÍ, TISKOVÁ ZPRÁVA

Nemocnice Plzeňského kraje děkují studentům zdravotnických škol, kteří i když si musí plnit svoje školní povinnosti a účast na distanční výuce, přesto se rozhodli v této době vypomáhat svým kolegům v nemocnicích. „V současné době u nás pracuje 65 studentů. Jsme za to nesmírně vděčni. Díky nim můžeme nadále zajišťovat veškerý rozsah akutní péče,“ říká mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška s tím, že ale nemocnice budou zřejmě brzy potřebovat k zajištění potřebné péče další personání pomoc. Výzva studentům i dobrovolníkům se zdravotnickým vzděláním proto trvá.

V jarní vlně pandemie vypomáhalo v krajských nemocnicích přes 80 studentů (více zde). Spolupráce byla pro obě strany přínosná. Téměř polovina studentů proto v nemocnicích pracovala i přes léto a vypomáhá i nyní. A pokud jim to režim výuky dovolí, navyšují v těchto dnech počty odpracovaných hodin.  Někteří navíc přivedli i své spolužáky. Část nových studentů přišla okamžitě po omezení škol, někteří na základě výzvy, kterou nemocnice vydaly v závěru minulého týdne. Jedná se hlavně o místní studenty středních zdravotnických škol v Domažlicích a Klatovech a v posledních dnech také o studenty plzeňské lékařské fakulty.     

„Předpokládáme, že zájem bude podobný nebo i mírně vyšší než na jaře, i když studenti jsou teď v komplikovanější situaci. Zatímco na jaře se výuka prakticky zastavila, tak nyní probíhá distančně a je povinná. Studenti tak mohou do nemocnic jen v době, kdy zrovna výuka neprobíhá, nebo pokud je škola uvolní. V obou případech ale kromě práce v nemocnicích musí paralelně zvládat i učivo,“ říká mluvčí. Nemocnice proto studentům vycházejí maximálně vstříc. Domlouvají s nimi služby na odpoledne nebo na víkend, a pokud je to oboustranně výhodné, snaží se jim pomoci i s ubytováním.

Studenti pomáhají především v péči o hospitalizované pacienty, zpravidla o „necovidové“. V Rokycanech a Klatovech vypomáhají ale také na odběrových místech, kde se provádí vyšetření na onemocnění covid. „Obsazení s nimi vždy konzultujeme, aby i pro ně byla ta činnost přínosná a blížila se jejich praxi. Pochopitelně se snažíme, aby je práce v našich nemocnicích zaujala, a až dokončí studium, aby se k nám vrátili už jako skuteční zaměstnanci. Nyní jim nabízíme především práci na dohodu,“ doplňuje Jiří Kokoška

Kromě studentů se nemocnicím přihlásili i dobrovolníci z řad bývalých zdravotníků, kteří již tuto profesi nevykonávají, ale v současné situaci se rozhodli pomoci. I jim patří velký Dík. „Hlásí se nám i dobrovolníci jiných profesí. Pro ně ale v tuto chvíli zatím nemáme využití. Potřebujeme hlavně zdravotníky, hodně zdravotníků. V kraji je ale spoustu dalších veřejně prospěšných zařízení, které využijí i pomoc nezdravotnických profesí. Žádáme proto tyto zájemce, aby se primárně hlásili do výzvy Plzeňský kraj hledá dobrovolníky,“ dodává Jiří Kokoška. Výzva Plzeňského kraje

     

„Děkujeme všem zaměstnancům krajských nemocnic za jejich obětavost a velké pracovní nasazení, s jakým zvládají současnou nelehkou situaci.

Stejné díky náleží také rodinám našich zaměstnanců, že jim pomáhají vytvářet příznivé domácí zázemí a v době uzavření škol převzali ostatní členové rodin péči a výuku dětí, aby se zdravotníci mohli soustředit hlavně na svoji práci a péči o pacienty.

Náš respekt si zaslouží také studenti zdravotnických škol a fakult, kteří se nám hlásí a mají zájem vypomáhat v našich nemocnicích, stejně jako školám, které jim tuto výpomoc umožní a uvolní je z povinné distanční výuky.

Děkujeme i prvním dobrovolníkům, kteří mají zdravotnické vzdělání, ale tuto profesi nevykonávají, že v těchto dnech projevili zájem se k vystudovanému oboru vrátit."

předseda představentsva Nemocnic Plzeňského kraje Ing. Marek Kýhos

    

  


Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.