Od července jsme rozvolnili režim návštěv. Už není nutné se telefonicky nahlašovat

3. 7. 2020

KRÁTKÁ INFORMCE

Nemocnice Horažďovice změnila od července  režim návštěv. Už není nutné se předem telefonicky objednávat, návštěvní doba je denně od 14 do 20 hodin a čas návštěv není omezen s výjimkou doby večeře. Nadále je ale třeba návštěvu ohlásit personálu, vyplnit epidemiologický formulář a dbát hygienická opatření.

Dochází k rozvolnění návštěv (stále platí hygienická pravidla MZ ČR z 29.6. 2020) takto:

  • návštěvní doba je stanovena denně od 14 do 20 hodin (žádáme o opuštění pokoje pacientů v době podávání jídla, tzn. mezi 16:30 a 18:00, v tuto dobu nedoporučujeme návštěvy),
  • návštěvy není nutno předem telefonicky nahlašovat,
  • u mobilních pacientů je vhodnější při hezkém počasí uskutečnit návštěvu ve venkovních prostorách nemocnice (park),
  • každá návštěva i při opakované návštěvě vyplní dotazník návštěvy COVID-19 a sestra mu změří a  zapíše do dotazníku teplotu. Pokud návštěvník bude vykazovat znáky nemoci, může personál návštěvu znemožnit,   
  • u pacienta mohou být při návštěvě pouze dvě osoby (návštěvy dětí do 10 let nejsou vhodné), mezi jednotlivými lůžky jsou zataženy závěsy, návštěvy jednotlivých pacientů dodržují dvoumetrový rozestup

Návštěvník je dále povinen

  • po příchodu na oddělení se nahlásit na sesterně,
  • po celou dobu návštěvy mít ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor),
  • dezinfikovat si ruce při příchodu i odchodu do nemocnice,
  • dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem.

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.