Nemocnice Horažďovice obhájila akreditaci bezpečnosti a kvality péče

10. 2. 2020

KRÁTKÁ INFORMACE

Nemocnice následné péče Horažďovice poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. A má to černé na bílém resp "na žlutém". Znovu totiž obhájila akreditaci dle národních standardů Spojené akreditační komise (SAK). Zjednodušeně to znamená, že nemocnice při poskytování zdravotních služeb, ale i v oblastech neléčebných, využívá efektivní postupy, které zabraňují negativním jevům.

„Poprvé jsme získali akreditaci SAK v roce 2007 a od té doby každé tři roky tento certifikát úspěšně obhajuje,“ říká ředitel nemocnice Martin Grolmus. Šetření se před udělením akreditace zaměřuje na procesy poskytovaných služeb dle nastavených národních standardů a zahrnuje oblasti zdravotnických služeb čítající lékařské i sesterské standardy, standardy fyzioterapeutické péče, ambulantních služeb, laboratorních a rentgenologických služeb a také technické zázemí a vybavení nemocnice. Při samotném šetření hodnotí komise splnění nastavení jednotlivých standardů a jejich praktické dodržování. Součástí hodnocení je i spokojenost pacientů, vyhodnocení rizik při poskytování zdravotních služeb a jejich předcházení. 

Klinická laboratoř Nemocnice následné péče Horažďovice poskytující laboratorní služby lůžkovým i ambulantním pracovištím obhájila také požadavky Auditu II a je certifikovaným pracovištěm klinické biochemie dle NASKL II. Poprvé laboratoř splnila požadavky Auditu I v roce 2011 a následně splnila požadavky Auditu II v roce 2012. Od té doby pravidelně každé dva roky certifikaci úspěšně obhajuje. Cílem této certifikace je nastavení a dodržování jednotných pravidel pro prováděné laboratorní služby a především kvalitní provedení laboratorních výsledků.

Akreditaci SAK i NASKL mají i další nemocnice a laboratoře Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje. „Jsou signálem pro všechny pacienty, odbornou veřejnost i partnery, že nemocnice poskytují zdravotní služby na vysoké úrovni. Dokládá to naši dlouhodobou snahu zajistit všem obyvatelům kraje i z odlehlejších regionů kvalitní a dostupnou zdravotní péči a vůbec lékaře, sestry i další odborný personál, na který se mohou s důvěrou obrátit,“ říká předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.