Dohoda s lékařskou fakultou: Krajské nemocnice zajistí každý rok odbornou praxi desítkám mediků

15. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nemocnice Plzeňského kraje uzavřely v těchto dnech s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy rámcovou smlouvu o zabezpečení odborné praxe. Na základě této dohody budou každý rok vykonávat v krajských nemocnicích akutní péče praxi až čtyři desítky studentů 6. ročníku. Nemocnice pro ně zajistí výkon odborné praxe v souladu s požadavky studijního programu a poskytnou každému studentovi lékaře, který povede jejich odbornou praxi. 

První studenti začnou vykonávat praxi v souladu se smlouvou od akademického roku 2019/20. Už ve čtvrtek se ale byli někteří medici se svým budoucím působištěm seznámit. Nemocnicemi v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu je provedli přímo předsedové představenstev.

„Je to oboustranně výhodná spolupráce. Aby se ze studentů stali lékaři, musí se už na škole naučit pracovat v běžném provozu zdravotnického zařízení. A praxe v malé nemocnici má své nesporné přínosy,“ říká děkan lékařské fakulty Jindřich Fínek. „Na druhou stranu mohou nemocnice praktikující mediky zaujmout a přilákat je po ukončení studia do svých týmů už jako plnohodnotné zaměstnance.“

Studenti plzeňské „Medicíny“ vykonávají dosud praxi téměř výhradně ve velkých nemocnicích. Praxe v nemocnicích okresního typu je spíše výjimečná. Má přitom své přednosti. „Jednak se studenti díky menším kolektivům rychleji dostanou k širokému spektru výkonů, ale také mají jedinečnou možnost naučit se diagnostikovat pacienty takzvaně z ulice. To je pro každého začínajícího lékaře velká zkušenost,“ doplnil děkan Jindřich Fínek.

Právě malá koncentrace studentů na jednom pracovišti je předností nemocnic Plzeňského kraje. „Školící lékař se jim věnuje individuálně a oni se mohou daleko intenzivněji zapojit do jednotlivých činností na oddělení. Stejně tak se dostanou velmi blízko k diagnostickým metodám i intervenčním výkonům,“ říká předseda představenstva Stodské nemocnice Alan Sutnar s tím, že dosavadní reakce praktikujících studentů jsou v krajských nemocnicích vesměs pozitivní.  

Dle smlouvy fakulta každým rokem osloví a navrhne do každé z akutních nemocnic kraje zhruba desítku studentů na praxi ve čtyřech základních oborech, tedy interna, chirurgie, pediatrie a gynekologie. Nemocnice o ně budou pečovat nejen odborně, ale poskytnou jim i vybrané služby ve smyslu zaměstnaneckých benefitů jako firemní stravování, pomoc se zajištěním dopravy či ubytování. „A již dlouhodobě máme připravené také stipendium, případně i náborový příspěvek, pokud se medici rozhodnout zůstat,“ říká manažerka lidských zdrojů Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje Kateřina Tobiášová Mattasová

Stipendium už v krajských nemocnicích dostává přibližně desítka mediků. Mimo jiné i Ivo Mátl a Klára Čápová, kteří svoji budoucnost plánují spojit s Klatovskou nemocnicí: „Pro člověka, který se chce dostat blíž k praktické
medicíně a nemá ambice stát se vědeckým pracovníkem, je krajská nemocnice jasná volba," říká Ivo Mátl a s nadsázkou se ptá: "Komu by se nelíbilo dostávat stipendium za to, že něj mají zájem?" 

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

Klatovská nemocnice

Rokycanská nemocnice

Domažlická nemocnice

Stodská nemocnice

Děkan fakulty: Studenti musí poznat život

Rozhovor s děkanem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy o spolupráci s Nemocnicemi Plzeňského kraje. 

V čem spočívá spolupráce Lékařské fakulty a Nemocnic Plzeňského kraje?

Na Lékařské fakultě vychováváme dobře připravené lékaře, kteří se ale, aby se z nich stali skutečně erudovaní lékaři, musí naučit již na škole pracovat v běžném provozu zdravotnického zařízení. Musí poznat život, jak já říkám. Navíc Fakultní nemocnice není nafukovací. Proto jsme moc rádi za součinnost s Nemocnicemi Plzeňského kraje, kde budou studenti 6. ročníku stážovat, kterým tím de facto nabízíme pracovní sílu. Je to oboustranně výhodná spolupráce.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

V čem spočívá spolupráce Lékařské fakulty a Nemocnic Plzeňského kraje?

Na Lékařské fakultě vychováváme dobře připravené lékaře, kteří se ale, aby se z nich stali skutečně erudovaní lékaři, musí naučit již na škole pracovat v běžném provozu zdravotnického zařízení. Musí poznat život, jak já říkám. Navíc Fakultní nemocnice není nafukovací. Proto jsme moc rádi za součinnost s Nemocnicemi Plzeňského kraje, kde budou studenti 6. ročníku stážovat, kterým tím de facto nabízíme pracovní sílu. Je to oboustranně výhodná spolupráce.

Jaké benefity to přináší studentům?

Samozřejmě i pro studenty je výhodné pracovat v menší nemocnici. Jednak se díky menším kolektivům rychleji dostanou k širokému spektru výkonů, ale také mají jedinečnou možnost naučit se diagnostikovat pacienty tzv. z ulice. To je pro každého lékaře velká zkušenost. Lékařská fakulta uzavřela s Nemocnicemi Plzeňského kraje smlouvu o zajišťování odborných praxí.

Co je jejím cílem?

My poskytneme studenty na praxi ve čtyřech základních oborech, tzn. dětské, interna, gynekologie a chirurgie. Nemocnice se zavážou o studenty pečovat a odborně je vzdělávat. Podobné smlouvy nemáme jen s Nemocnicemi Plzeňského kraje, uzavřeli jsme je také v Jihočeském a Severočeském kraji. A slibujeme si od nich to, že studenti, kteří mají bydliště v těchto krajích, po absolvování praxe v některé místní nemocnici tam potom zakotví i nastálo.

Máte už od studentů zpětnou vazbu, jak jsou v krajských nemocnicích spokojeni?

Často se potkávám s univerzitními studentskými spolky a musím říci, že všichni mnou oslovení studenti spolupráci kvitují, a dokonce mi za ni i děkovali, což považuji za dostatečnou zpětnou vazbu a potvrzení, že jsme udělali dobře.

Co říkáte na posun krajských nemocnic za poslední dobu?

Nemocnice Plzeňského kraje udělaly obrovský krok dopředu. Klatovská a Domažlická nemocnice jsou luxusní moderní zařízení. Věřím, že tento posun pomůže i k rychlejšímu náboru pracovní síly v lékařských i nelékařských oborech.

Šéf nemocnice: Reakce studentů jsou pozitivní

Zamyšlení předsedy představenstva Stodské nemocnice na téma výhodnosti vykonávat praxi v regionálních nemocnicích.      

"V posledních čtyřech až pěti letech umožňuje lékařská fakulta studentům absolvovat 6. ročník studia medicíny i mimo Fakultní nemocnici v Plzni. To znamená, že praktikují v nemocnici, kterou si vyberou a která je ochotná jim vzdělávání zajistit. Zatím fungovala tato spolupráce hlavně s velkými krajskými nemocnicemi v Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Nyní se dostávají studenti i do menších nemocnic, kde během každodenního provozu poznávají ještě lépe úskalí současné medicíny a získávají cenné informace, které mohou v provozu velké nemocnice ve velkých kolektivech přehlédnout.

MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.

Co je pro studenty v tomto modelu velmi výhodné, je jejich malá koncentrace na jednom pracovišti. Díky tomu se jim může věnovat školící lékař individuálně a oni se mohou daleko intenzivněji zapojit do jednotlivých činností na oddělení. Stejně tak se dostanou velmi blízko k diagnostickým metodám i intervenčním výkonům. Takto získané zkušenosti jsou pro jejich další profesní život k nezaplacení. Budoucí lékaři se mohou díky tomu lépe rozhodnout o svém dalším zaměření a volené specializaci.

Reakce studentů, kteří zatím praktikovali v 6. ročníku v našich nemocnicích, byla velmi pozitivní a někteří z nich si vybrali naše oddělení jako svá působiště pro začátek kariéry. V současné době připravuje lékařská fakulta přesunutí studentů 6. ročníku do regionálních nemocnic programově. V nemocnicích Plzeňského kraje na tomto projektu s lékařskou fakultou aktivně spolupracujeme a o vzdělávání mladých lékařů máme rovněž velký zájem.

Osobně vnímám tento krok současného vedení vysoké školy jako velmi užitečný a potřebný. Díky tomuto rozhodnutí se uvolní mnohdy přetížené kapacity klinik pro studenty nižších ročníků a končící lékaři získají daleko větší samostatnost.

Vzhledem k tomu, že určité procento studentů zůstává v menších nemocnicích pracovat, je tento projekt možná jedním z kroků, který by mohl pomoci tyto nemocnice postupně stabilizovat po personální stránce. Do budoucna bych rád věřil, že k podobnému kroku přistoupí i odborné společnosti a mladí lékaři z fakultních nemocnic budou část předatestační přípravy trávit v menších nemocnicích tak, jak je to řadu let běžné i v zahraničí."

 


Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.