Nemocniční péče se bez nich neobejde. Všem sestrám přejeme k dnešnímu svátku, aby jejich profese zůstala v popředí veřejného zájmu

12. 5. 2023

PŘÁNÍ / PODĚKOVÁNÍ

12. květen oslavuje celý svět jako Mezinárodní den zdravotních sester. Jejich svátek ustanovila před více než půlstoletím Mezinárodní rada sester. Připomíná ho u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910), která se díky silnému sociálnímu cítění, píli a odhodlání stala jednou z nejvýznamnějších osobností v historii světového ošetřovatelství a zásadně ovlivnila zdravotní péči 19. i 20. století. K oslavě zdravotnic, bez nichž by dnes nemohla fungovat žádná nemocnice, lůžkové oddělení, ambulance a téměř žádný zdravotnický provoz, se přidávají i Nemocnice Plzeňského kraje.

„Rádi bychom u této příležitosti poděkovali všem sestrám za to, že se rozhodly pro výkon této náročné, odpovědné a záslužné práce. Je to na jednu stranu velice kvalifikovaná profese vyžadující stále vyšší stupeň vzdělávání, teoretickou i praktickou odbornost a rychlé i přesné rozhodování. A zároveň se jedná o poslání, kdy je nezbytná empatie, vlídnost a lidský přístup, trpělivost naslouchat a touha pomáhat,“ shodují se vedoucí představitelé krajských nemocnic, a přejí tak sestrám k jejich dnešnímu svátku, aby jejich profese zůstala respektována minimálně tak, jak tomu bylo v období covidové pandemie.

Nemocnice Plzeňského kraje mají v současnosti téměř 2100 zaměstnanců (přepočtený stav, úvazky). Největší zastoupení mají právě sestry, kterých pracuje v krajských nemocnicích bezmála 900. Pečují o pacienty prakticky na všech zdravotnických pracovištích. Jsou nepostradatelné zejména na lůžkových odděleních a v ordinacích, ale také na operačních sálech, v porodnicích, na odděleních zobrazovacích metod, v laboratořích, na rehabilitačních nebo transfuzních pracovištích, ale také v domácí péči.

 

 

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.