Nemocnice je opět bez infekčních pacientů a zaměstnanců a ukončuje na doporučení KHS restriktivní opatření

28. 8. 2020

AKTUALIZOVˇANO - 28. 8. 

Nemocnice Horažďovice je opět bez infekčních pacientů a zaměstnanců a dle rozhodnutí KHS Plzeňského kraje byla v nemocnici ukončena restriktivní opatření. Situace ohledně nákazy koronavirem je tak v nemocnici uzavřena. „Při posledním opakovaném testování jsme neměli žádnou novou pozitivitu ani u pacientů ani u zaměstnanců. Dle metodiky krajských hygieniků tedy nemáme v nemocnici žádné infekční osoby. Na doporučení KHS tak ukončujeme v souvislosti s předchozí situací další testování a začínáme opět propouštět doléčené a zrehabilitované pacienty do domácího ošetření a přijímáme nové pacienty na všechna lůžková oddělení. Pacienti, u kterých byla v minulosti zjištěna pozitivita, již začali opět rehabilitovat,“ říká mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. V nemocnici i nadále platí preventivní opatření dle platné legislativy a zatím přetrvává zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. „Umožňujeme jim ale donést věci, které potřebují. Předání tašek s věcmi je možné vždy v úterý a v sobotu od 13 do 15 hodin u brány nemocnice, kde je přebere pověřený pracovník a odevzdá pacientovi na oddělení,“ doplňuje mluvčí. 

Nákaza koronavirem byť naštěstí jen u zlomku pacientů byla nepříjemnou zkušeností, ale v mnohém tým nemocnice poučila a posílila. Nemocnice situaci zvládla velmi dobře. Po odhalení nákazy zamezila dalšímu šíření, pacienti byli pod odborným lékařským dohledem a nedošlo u nich k výraznějším zdravotním komplikacím a chod nemocnice se dostává do obvyklého režimu v relativně krátké době po zhruba třech týdnech.

AKTUALIZOVˇANO - 23. 8. 

V závěru týdne proběhlo třetí kolo testování pacientů a zaměstnanců na nákazu koronavirem. Díky nastaveným opatřením se dle očekávání úplně zastavilo šíření nákazy a mezi dříve pozitivně testovanými jsou už první vyléčení. "Vyšetřili jsme opět všechny pacienty a také zaměstnance, kteří chodí do práce. Nezjistili jsme nikoho nově nakaženého. Naopak pozitivní výsledek vyšetření mělo už pouze 24 pacientů (před týdnem 26) a nadále platí, že se u nich neprojevují žádné významnější zdravotní potíže související s nákazou. Zároveň máme informace od obvodních lékařů, že se uzdravili už i první z nakažených zaměstnanců," říká mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. "I přes příznivý vývoj zatím necháváme v platnosti většinu zavedených opatření. Rozvolňovat je začneme zřejmě v prvním zářijovém týdnu, kdy už by měla být většina nakažených osob vyléčena."    

AKTUALIZOVˇANO - 16. 8. 

V druhé polovině týdne proběhlo druhé kolo testování zaměstnanců a pacientů na nákazu koronavirem. Při opakovaném testování přibylo devět osob s pozitivním výsledkem (celkem 38). "Momentálně je nákaza potvrzena u 26  pacientů a 12 zaměstnanců. Navýšení jsme očekávali, neboť jsme tušili, že při prvním testování mohli být někteří v inkubační době a první test tak u nich vyšel falešně negativní. Čekali jsme dokonce vyšší nárůst. Toto číslo je relativně příjemným překvapením. Je zřejmé, že opatření fungují a od jejich zavedení se šíření nákazy daří zastavit. Věříme, že nemocní se budou rychle léčit a jejich počet začne brzy klesat," říká mluvčí nemocnice Jiří Kokoška s tím, že všichni pozitivně testovaní zaměstnanci jsou v domácí karanténě a všichni pacienti stále zůstávají v horažďovické nemocnici následné péče. "Většina buď nemá vůbec žádné příznaky, nebo jen velmi mírné například lehce zvýšenou teplotu, rýmu, nebo částečné oslabení chuti. Dobrou zprávou zůstává, že nikdo nepotřebuje akutní péči," doplňuje mluvčí.

AKTUALIZOVÁNO - 10. 8. 2020

Od pátku a během víkendu již byli vyšetřeni všichni hospitalizovaní pacienti (cca 140) a téměř všichni zaměstnanci nemocnice (cca 150) s výjimkou těch, kteří jsou momentálně na dovolené. Ze všech těchto vyšetřených byla nákaza koronavirem prokázána u 29 osob. "Konkrétně se jedná o 21 pacientů a 8 zaměstnanců. Všichni pozitivně testovaní zaměstnanci jsou v domácí karanténě. Všichni pozitivně testovaní pacienti jsou i nadále bezpříznakoví, tedy neprojevují se u nich žádné zdravotní komplikace související s nákazou. Nikdo nemusel být transportován do nemocnice akutní péče," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. V nemocnici platí i nadále všechna již zavedená opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy uvnitř i vně nemocnice. 

KRÁTKÁ INFORMACE - 7. 8. 2020

Nemocnice Horažďovice se zařadila mezi zdravotnická či sociální zařízení, kde se u několika osob zjistilo onemocnění covid-19. Naštěstí k odhalení nákazy uvnitř nemocnice došlo včas a nákaza se týká jen malého počtu lidí. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí zavedlo vedení nemocnice opatření, která zabraňují dalšímu šíření nemoci uvnitř i vně nemocnice. Částečně dobrou zprávou je, že nakažení jsou bezpříznakoví a nemají zatím zdravotní komplikace související s nákazou.

"V horažďovické nemocnici je momentálně potvrzeno 20 nakažených osob. Částečně dobrou zprávou je, že jsou všichni zatím bezpříznakoví, tedy že nemají žádné zdravotní komplikace související s nákazou. Samozřejmě děláme vše pro to, aby se nákaza více nešířila jak uvnitř tak i vně nemocnice," uvedl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Vedení zavedlo všechna opatření doporučená krajskou hygienou. "Samozřejmě došlo k uzavření areálu včetně zákazu návštěv, došlo k izolaci pacientů, je omezen příjem a propouštění pacientů, zavedla se personální opatření ve smyslu, že nakažení zaměstnanci jsou v domácí karanténě a k pacientům mají přístup jen negativně testovaní zdravotníci a ti pracují v oddělených týmech. Personál dále používá vyšší stupeň ochrany než dosud, to znamená respirátory, ochranné brýle či štíty, jednorázové rukavice a provádí se daleko intenzivněji dezinfekce všech prostor nemocnice," doplňuje mluvčí. 

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.