Děkujeme za podporu

26. 3. 2020

PODÉKOVÁNÍ Z CELÉHO SRDCE

My všichni z Nemocnice Horažďovice děkujeme všem šikovným rukám, které pomáhají doplňovat naše vlastní zásoby roušek. Jsou před námi dlouhé týdny (a obáváme se, že i měsíce), takže se hodí doslova každý kus. Máte-li tedy k dispozici, klidně přineste nebo pošlete poštou (v průhledném balíku bezplatně). Děkujeme ale nejen za roušky, ale i za další dary a vlastně jakoukoli materiální i nemateriální podporu a povzbuzující vzkazy.

"Protože nemocnice jsou v případě zásobování osobními ochranými pomůckami a prostředky (OOPP) od Plzeňského kraje a státu v prvním sledu a protože je neméně důležité zdraví vás všech a nejen nás zdravotníků a našich pacientů, doporučujeme všem dárcům tento postup:     

Vytvořte si především zásobu roušek či dezinfekce pro sebe a Vaše blízké, popř. pokud je v blízkosti Vašeho bydliště nějaký dům s pečovatelskou službou nebo dům pro seniory či jiné podobné zařízení, nabídněte OOPP i těmto potřebným institucím. Až v případě, že Vám budou i poté přebývat, uvítáme jakékoli množství.

Děkujeme. Přejeme pevné zdraví a budeme se těšit."

Tým NH             

Omlouváme se, že zde nemůžeme vyjmenovat všechny dárce. V současné situaci to není v našich silách. Je vás skutečně mnoho, někteří jsou zcela anonymní.                    

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.