Povinně zveřejňované informace

Základní údaje

Název společnost: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Sídlo společnosti: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

IČO: 263 60 870

DIČ: CZ699005333 (pro účely DPH / fakturace)

DIČ: CZ26360870 (pro jiné daňové účely než DPH)

Další kontakty

Email: info@horazdovice.nemocnicepk.cz

Web: horazdovice.nemocnicepk.cz

Telefonnické spojení: +420 376 334 211

ID datové schránky:  P3CF3JJ

Bankovní spojení:  115-5797740227 / 0100


Další údaje

Orgány společnosti: Rada jednatelů, dozorčí rada, valná hromada (jediný akcionář: Plzeňský kraj - Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 301 00; IČ: 708 90 366

Způsob jednání: Společnost zastupuje rada jednatelů. Za radu jednatelů jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové rady jednatelů společně.

Předmět podnikání: provozování zdravotních služeb, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Důvod a způsob založení

Důvod založení: Společnost byla založena za účelem poskytování zdravotní péče a za účelem podnikání v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Založení: Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 7089366, zastoupený hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Petrem Zimmermannem, prohlásil před notářem dne 28. 5. 2003 Zakladatelskou listinu o založení společnosti s ručením omezeným Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. se sídlem Blatenská 314, 341 01 Horažďovice. 
Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu Plzeň 25. 8. 2003 a je založena na dobu neurčitou.
Zřizovatelem nemocnice a jejím jediným akcionářem je Plzeňský kraj.

Spisová značka: C 15354 vedená u Krajského soudu v Plzni, zapsáno 25. srpna 2003


Etická linka - program ochrany oznamovatelů

NNP Horažďovice, s.r.o. chce mezi sebou a zaměstnanci i dalšími např. obchodními partnery budovat vzájemnou důvěru. Proto je vytvořen program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisůZákladem ochrany oznamovatelů je Etická linka, kterou pro nemocnice Skupiny NPK provozuje společnost BDO Audit s.r.o. (IČO 45314381). Podrobné informace, včetně možnosti podání oznámení a sledování jeho řešení je v prokliku.


Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

Zákon 106/1999 Sb.: Platné znění zákona

Příjem žádostí: Žádost o poskytnutí informací lze učinit ústně na oddělení PaM v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hod., písemně na doručovací adrese, dále elektronickou poštou na info@horazdovice.nemocnicepk.cz nebo prostřednictvím datové schránky.  Odpověď bude poskytnuta buď písemně, nebo elektronickou poštou (dle návrhu žadatele). 

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.