Akreditované pracoviště

Nemocnice následné péče Horažďovice je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR pro získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře i nelékařských zdravotnických povolání. 

Nemocnice má akreditaci:

Seznam akreditovaných oborů specializačního vzdělávání je uveden na www.mzcr.cz v sekci Pro odbornou veřejnost v kapitolách Věda a lékařská povolání nebo Ošetřovatelství a nelékařská povolání.

V rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků má Nemocnice Horažďovice udělenou akreditaci pro tyto obory:

Seznam akreditací – základní a nástavbové obory – LÉKAŘI

obor do typ
1a) Geriatrie - lékaři zařazení do oboru do 30.6.2017
2. 5. 2024 1
1 b) Geriatrie - lékaři zařazeni do oboru od 1.7.2017 9.9.2026 vlastní specializovaný výcvik
2 Rehabilitační a fyzikální medicína 9.3.2025 I -vlastní specializovaný výcvik

Seznam akreditací – základní a nástavbové obory – NELÉKAŘSKÉ OBORY

obor do vzdělávací program program
1 Fyzioterapeut 30.11.2027
Aplikovaná fyzioterapie praktická část
2 Všeobecná sestra 31.5.2027 Ošetřovatelská péče v interních oborech praktická část - OM 1

Úhrady

Poplatek za školící místo je stanoven 180,-Kč / pracovní den.
Poplatek za ubytování je stanoven 190,- Kč / den.
Stravování: Snídaně - 57,- Kč, Oběd - 74,- Kč (možnost výběru ze dvou jídel), Večeře - 60,- Kč (všechny ceny včetně DPH)

Způsob úhrady: Poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem na účet vedený u KB 115-5797740227/0100, variabilní symbol - 902. Kromě ubytování na ubytovně v budově nemocnice je možno využít například ubytování ve zdejších hotelích: Hotel Prácheň, Hotel Zlatý jelen, Penzion Bílá růže

Podmínky k přijetí na odbornou praxi

Způsob přihlašování na odbornou praxi

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.