Světový den diabetu: Cukrovka je epidemie dnešní doby

14. 11. 2018

PREVENCE

V České republice je již téměř jeden milion diabetiků a jejich počet se každým rokem zvyšuje. Velké množství lidí zatím ani netuší, že tímto onemocněním trpí. U příležitosti Světového dne diabetu, který připadá na 14. listopadu, si dovolujeme na toto civilizační onemocnění upozornit. Rozhodně není na místě příznaky cukrovky podceňovat.

Cukrovka neboli diabetes mellitus je onemocnění, které charakterizuje zvýšená hladina cukru v krvi, tzv. hyperglykémie. Ve zdravém těle reguluje množství cukru v krvi hormon inzulín. „U cukrovky I. typu, která se objevuje hlavně v dětství či mladém věku, dochází ve slinivce břišní k rozkladu buněk produkujících inzulín, což vede v těle k jeho nedostatku. Léčba cukrovky I. typu tedy spočívá v aplikaci inzulínu. Dalším předpokladem úspěšné léčby je důsledné dodržování diabetické diety,“ vysvětluje diabetoložka Marie Tocháčková ze Stodské nemocnice.

Naproti tomu cukrovka II. typu, která postihuje nejčastěji dospělé pacienty, vzniká v kombinaci poruchy vylučování inzulínu a jeho působení v cílových tkáních. Inzulín je pro naše tělo nesmírně potřebný. Díky němu se glukóza dostane tam, kde je jí potřeba, to znamená hlavně do mozku, jater a svalů, kde se cukr změní v energii.

Pokud je ho hodně, ukládá se do tělesných zásob, což vede k přibírání na váze. Na vzniku cukrovky tohoto typu se podílí dědičnost a řada dalších faktorů, jako je nadměrný příjem energie, nevhodné složení stravy, obezita, stres, nedostatek pohybu a také kouření. 

Příznaky cukrovky se liší podle typu. „Pacient s cukrovkou na sobě začne pozorovat příznaky, mezi které patří zvýšená žízeň, častější močení, větší únavu, eventuálně začne hubnout. Mohou se objevit i jiné příznaky, například kožní zánětlivé onemocnění nebo zhoršení zraku. U cukrovky I. typu může být prvním příznakem až diabetické koma. U diabetu II. typu je často začátek pozvolný, bez přítomnosti klasických příznaků, objevit ho může lékař náhodně,“ doplňuje lékařka Marie Tocháčková.  

Základem léčby cukrovky II. typu je důsledné dodržování diabetické diety, ale důležité jsou také pravidelná pohybová aktivita, velmi často je potřeba zásadně zhubnout a cukrovkář by rozhodně neměl kouřit. Často se podávají tabletové nebo injekční léky. Cílem léčby diabetu je prodloužení a zkvalitnění života nemocných. Snahou lékařů je proto dlouhodobě zpomalit vznik a rozvoj chronických komplikací diabetu. Pro úspěch léčby cukrovky je zásadní její včasné diagnostikování. „Důležité je vyhledávání diabetu v rámci preventivních prohlídek a také častější kontroly glykémií u osob se zvýšeným rizikem, tedy u pacientů s prediabetem, pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, diabetem v rodině, u obézních osob, hypertoniků a pacientek s anamnézou těhotenské cukrovky,“ říká dále diabetoložka. 

Dalším typem cukrovky je právě cukrovka těhotenská, která vzniká u těhotných žen nejčastěji na přelomu druhého a třetího trimestru a upravuje se po porodu. Také u těhotenské cukrovky hraje roli dědičnost. Riziko těhotenské cukrovky ale zvyšují také věk, nadváha, nedostatek pohybu, stravovací zvyklosti či hypertenze. Hyperglykémie představuje riziko komplikací pro matku i dítě, proto je nutné pečlivé sledování. Ženy s anamnézou těhotenské cukrovky jsou v budoucnosti více ohroženy možným vznikem cukrovky II. typu.

Cukrovku bychom rozhodně neměli podceňovat, protože neléčená cukrovka významně zvyšuje riziko cévních, srdečních, ledvinných, očních, mozkových komplikací a postižení periferních nervů. Zkracuje život a zhoršuje jeho kvalitu, proto jsou dobrá spolupráce pacienta společně s moderní léčbou pro jeho další osud naprosto zásadní.


Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.