Očkování: Začíná registrace pedagogů a seniorů nad 70 let. Jak na to?

27. 2. 2021

OČKOVÁNÍ, AKTUÁLNĚ

K očkování proti nemoci covid se mohou přes Centrální rezervační systém (CRS) registrovat další dvě skupiny obyvatel.

Níže najdete veškeré informace, jak registraci provést a jaký je další postup, než budete vyzváni k zarezervování termínu. V případě nejasností volejte infolinku CRS - 1221. 

Další důležité informace k očkování - nejčastější dotazy, kontakty, aktuality 

Osoby starší 70 let

1. Registrace 

 • Zadejte na webu CRS registrace.mzcr.cz své telefonní číslo.
 • Obratem vám na něj přijde šestimístný PIN, který pak zadáte do systému.
 • Otevře se vám formulář, do kterého vyplňte údaje o očkované osobě.
 • Vyberte si preferované očkovací místo.

Registrace je v první fázi vše, co můžete aktivně pro očkování udělat. Po provedení registrace čekáte, až vámi vybrané očkovací místo vypíše nové termíny očkování a systém vám zašle přes SMS výzvu k provedení rezervace.

Řazení k očkování v CRS probíhá vždy podle věku (od nejstarších po mladší). CRS bude mezi běžnou veřejnost registrující se na základě věku vkládat automaticky i osoby registrované na základě jiných kritérií (např. profese - viz pedagogičtí pracovníci). Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování. 

2. Rezervace

 • Jakmile obdržíte SMS s výzvou k provedení rezervace a s novým šestimístným kódem (PIN2) můžete provést na webu CRS rezervace.mzcr.cz rezervaci termínu očkování.
 • Pomocí čísla pojištěnce (zpravidla rodné číslo) a PIN2 se přihlaste do systému.
 • Vyberte datum a čas prvního očkování. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje podle typu očkovací vakcíny.
 • Rezervaci je třeba provést do termínu očkování, nejpozději však 72 hodin od obdržení SMS výzvy. 
 • Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, vrátíte se zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.
 • Toto lze opakovat nejvýše dvakrát. Pokud ani potřetí nevyužijete výzvu k rezervaci termínu, registrace vám zaniká. 

Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci škol 

1. Potvrzení o výkonu profese

 • Od vedení školy obdrží zaměstnanci unikátní kód a písemné potvrzení o zaměstnání ve školském zařízení. Nejdříve obdrží přihlašovací kódy pracovníci starší 55 let. 

2. Registrace 

 • Zadejte na webu CRS registrace.mzcr.cz své telefonní číslo.
 • Obratem vám na něj přijde šestimístný PIN, který pak zadáte do systému.
 • Otevře se vám formulář, do kterého vyplňte údaje o očkované osobě.
 • Vyberte si preferované očkovací místo.
 • Ve stránce zaklikněte profesní příslušnost „pedagogický pracovník a nepedagogický zaměstnanec školy“.
 • Zadejte obdržený kód a vše potvrďte čestným prohlášením.

Registrace je v první fázi vše, co můžete aktivně pro očkování udělat. Po provedení registrace čekáte, až vámi vybrané očkovací místo vypíše nové termíny očkování a systém vám zašle přes SMS výzvu k provedení rezervace.

Zaměstnanci škol, kteří se nezaregistrují k očkování v prvním období,
o možnost prioritního očkování nepřicházejí. Řazení k očkování v CRS bude probíhat vždy podle věku (od nejstarších k mladším). CRS bude automaticky vkládat mezi profesní skupinu pedagogů i veřejnost registrující se na základě věku, popř. jiné osoby registrované na základě jiných kritérií (např. profese zdravotník), které jsou v daném okamžiku pro očkování prioritní. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování. Písemné potvrzení o zaměstnání společně s průkazem totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě.

3. Rezervace

 • Jakmile obdržíte SMS s výzvou k provedení rezervace a s novým šestimístným kódem (PIN2) můžete provést na webu CRS rezervace.mzcr.cz rezervaci termínu očkování.
 • Pomocí čísla pojištěnce (zpravidla rodné číslo) a PIN2 se přihlaste do systému.
 • Vyberte datum a čas prvního očkování. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje podle typu očkovací vakcíny.
 • Rezervaci je třeba provést do termínu očkování, nejpozději však 72 hodin od obdržení SMS výzvy. 
 • Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, vrátíte se zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.
 • Toto lze opakovat nejvýše dvakrát. Pokud ani potřetí nevyužijete výzvu k rezervaci termínu, registrace vám zaniká. 

 

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.