Hasiči nacvičovali v horažďovické nemocnici evakuaci pacientů

30. 9. 2019

KRÁTKÁ INFORMACE

I když v horažďovické nemocnici nebyl v posledních mnoha letech potřeba žádný ostrý zásah hasičů, pravidelně se zde konají cvičení, aby v případě, že k mimořádné situaci přeci jen dojde, byli záchranáři na zásah v nemocniční budově připraveni. Poslední cvičení se konalo ve čtvrtek. Nacvičovala se evakuace pacientů ze zakouřeného prostoru. 

"Simulovali jsem vznik požáru a zakouření třetí lůžkové stanice. Hasiči po příjezdu provedli evakuaci a to jak pomocí evakuačního výtahu, tak i po schodech. Samozřejmě jsme nevyváželi skutečnými pacienty, ale figuranty, což byli naši zaměstnanci," uvedl ředitel nemocnice Martin Grolmus s tím, že evakuaci pacientů musí nemocnice nacvičovat každý rok. 

V 8:15 byl nasimulován požár lůžkové stanice ve druhém patře. Náhodně procházející všeobecná sestra zaregistrovala kouř z pokoje a spustila evakuační plán. Následně vyběhli ostatní kolegové a snažili se o záchranu zasažených osob a přivolali hasičský záchranný sbor.

"Všichni zaměstnanci jednali naprosto profesionálně, zachovali klid a rozvahu, byli nápomocni zasahujícím hasičům. Celá akce byla zvládnuta a ukončena po 20 minutách od zaznamenání vycházejícího kouře z pokoje," uvedla manažerka kvality nemocnice Radka Lorencová

Z důvodu prevence paniky byli pacienti předem informováni, že jde o pouhý nácvik chování při požáru a jeho následná likvidace. Celá akce byla hodnocena z několika pohledů – profesionálních požárníků, bezpečnostního technika nemocnice, vedení nemocnice. Všichni se shodli, že nácvik proběhl hladce bez větších potíží. Určité poznatky zaznamenané v průběhu nácviku jsou podnětem pro zlepšení připravenosti jak zaměstnanců nemocnice, tak i hasičů.

Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.