Mimořádná opatření Nemocnice Horažďovice

13. 3. 2020

OPATŘENÍ, AKTUALIZUJEME

Vzhledem k epidemiologické situaci a ve snaze chránit pacienty, zdravotnický personál a obecně veřejné zdraví přistupuje Nemocnice Horažďovice k následujícím opatřením. Děkujeme, že s ohledem na sebe, své blízké a veřejný zájem naše zpřísněná opatření chápete a respektujete. 

Omezení odkladné ambulatní péče

Nemocnice Horažďovice omezuje odkladnou ambulatní péči - konkrétně omezuje plánovaná ošetření a kontroly chronických pacientů a také ambulatní rehabilitaci.  Omezení se netýká pacientů s akutními zdravotními potížemi a nemocných, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení.  Pro tyto pacienty jsou ambulance i RTG v provozu. 

Info budeme upřesňovat

Omezený vstup do areálu a budovy

Areál i objekt nemocnice je nyní uzavřen. Ambulatní pacienty a pacienty k hospitalizaci přijímáme po individuální domluvě s personálem nemocnice. U obou vstupů do areálu jsou uvedena telefonní čísla, na která mají pacienti volat. Po dohodě budou vpuštěni do areálu. 

Externí strávníci

Výdej obědů externím strávníkům mohou do areálu v konkrétní čas, o němž byli informováni. Strava je vydáváme pouze okénkem vně budovy    

Zákaz návštěv

V nemocnci platí zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. Info zde

Osobní věci a vzkazy pacientům

Rodinní příslušníci mohou nosit pacientům osobní věci nebo vzkazy, které jim předáme. Věci noste v taškách, na kterých bude uvedeno jméno a příjmení pacienta a číslo odd. a pokoje Tašky s věcmi přijímáme pouze ve středu a v sobotu od 13 do 15 hodin.  Do tašek nedávejte kazící se potraviny nebo věci s krátkodobou trvanlivostí. Před předáním budou věci dva dny v karanténě.  

Výzva zdravotníkům, kteří nyní nepracují ve zdravotnictví

Krajský úřad Plz. kraje vyzývá všechny osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které nejsou zaměstnané ve zdravotnických zařízeních, aby se v této nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních služeb a přispěly k ochraně zdraví občanů ČR. Info zde

Recepty / Lékárny

Pacientům, kteří to budou vyžadovat budeme zasílat e-recepty, aby si mohli bezproblémově vyzvedávat svoje léky v lékárně. Formu e-receptů přímo doporučujeme. Podrobná doporučení k návštěvě lékáren zde. 

 


Zpět

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.